LATVIJAS MAZTURĪGO ATBALSTA BIEDRĪBA „Dace”

Paveiktais 2019. gadā.

Pavisam kopā tika atbalstīti 3065 cilvēki.   

Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums

kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma: 8350 EUR

kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma: 8350 EUR, tai skaitā:

sabiedriskā labuma darbībai: 8350 EUR.

 

# Pasākums “Bērnu aizsardzības diena”, kas notika 23.05.2019. plkst. 10.00, NVO namā un kuru apmeklēja 160 cilvēki.

Bērniem bija iespēja līdzdarboties radošajās darbnīcās un klausīties muzikālus priekšnesumus.

Divas stundas – no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00 darbojās radošās darbnīcas, kurās svētku dalībnieki varēja dažādās tehnikās veidot gleznas uz papīra šķīvīšiem, izgatavot lellītes no dzijas, auduma un kartona, veidot apsveikuma kartītes, kā arī apmeklēt “tauriņu darbnīcu”.

No plkst. 12.00 bērni varēja baudīt muzikālus priekšnesumus. Koncertā piedalījās pasākuma vadītājs un muzikants – Ainārs Ašaks, mūzikas izpildītāju studija “Aprīļa pilieni (vokālais pedagogs Nijole Berezina), Valsts sociālās aprūpes centra “Ezerkrasti” vokālais ansamblis (vadītājs Ramants Jansons), vijolniece un dziedātāja – Evija Viļnoviča, dziesmu autors un izpildītājs Gatis Mūrnieks, dziedātāja Monta Strūberga. Pasākuma noslēgumā mazos apmeklētājus gaidīja svētku cienasts.

Uz svētkiem tika aicināti bērni, viņu vecāki un vecvecāki. Lai sagādātu prieku un sniegtu iespēju nokļūt ārpus ierastās vides, organizatori uz pasākumu īpaši ielūdz bērnus no bērnu namiem, dienas centriem un internātskolām. Noslēgumā bija klāts cienastu galds.

 

# Bērnu invalīdu mākslas darbu izstāde “Pasaule ap mani”, kas notika 12.12.2019. plkst. 10.00. Izstāde “Pasaule ap mani” NVO namā bija atvērta un apskatāma no 02.012. līdz 20.12.2019. Pasākumu kopā apmeklēja 165 cilvēki.

NVO namā no decembra pirmajām dienām bija apskatāma bērnu ar īpašām vajadzībām radošo darba izstāde “Pasaule ap mani”. Tajā varēja aplūkot 130 bērnu radītos radošos darbus. Pasākuma mērķis bija celt mazo mākslinieku pašapziņu, ļaut bērniem apzināties, ka viņi ir talantīgi, kā arī novērtēt viņu veikumu, apbalvojot izstādes dalībniekus.

Izstādē piedalījās Rīgas 3. speciālās pamatskolas, Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas, Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra,  Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas, Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra, Rīgas Starzdumuižas vidusskolas – attīstības centra, Zālītes speciālās internātpamatskolas, Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas, Gaismas internātpamatskolas, Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas un biedrības „Rīgas pilsētas Rūpju bērns” dienas aprūpes centra  „Cerību māja” audzēkņi.

Dalība izstādē „Pasaule ap mani” bērniem ar īpašām vajadzībām, bērniem ar invaliditāti sniedza iespēju izkustēties no ierastās vides un piedalīties svētku sarīkojumā, dažiem tā ir pirmā viesošanās Rīgā. Katru gadu izstāde ir atšķirīga, jo bērnu radošums un fantāzijas iemājo viņu darbos, un katru reizi tajā atklājas brīnišķīgi bērnu talanti, viņu spējas rūpīgi izpildīt savus darbus. Izstādē, kā ik gadu, bērni piedalījās ar dažādās tehnikās darinātiem – līmētiem, filcētiem, adītiem, izšūtiem vai no koka veidotiem darbiem par sev tuvu tēmu.”

No plkst. 11.00 bērniem bija iespēja darboties četrās radošajās darbnīcās. Par darbnīcu saturu un Ziemassvētku noskaņām tajās gādās nevalstisko organizāciju pārstāvji. Rīgas Vācu kultūras biedrība piedāvās unikālu iespēju izgatavot pašiem dalībniekiem ko skaistu un garšīgu pēc savas izvēles. Krāsas, formas un noformējums – tam visam ir nozīme vācu kultūrā un īpaši Ziemassvētku laikā! Latvijas sieviešu invalīdu apvienība “Aspazija” aicināja mazos apmeklētājus uz Ziemassvētku kartiņu izgatavošanas un sveču noformēšanas darbnīcu. Folkloras komisijas “Sprīdīša skola”, atbilstoši gadalaikam, piedāvās iesaistīties Ziemas masku izgatavošanas darbnīcā. Savukārt biedrība “Brasa” palīdzēs bērniem izgatavot Ziemassvētku zvaigznes – krāsainus rotājumus eglītei vai savām mājām.

Savukārt plkst.12.00 svētku pasākums, kurā dalībniekus un viesus sagaidīja muzikāli pārsteigumi. Visi mazie mākslinieki – radošo darbu autori saņems atzinības rakstus un dāvaniņas. Pasākumu vadīs un dziedās skatuves māksliniece Sabīne Berezina. Noslēgumā bija klāts cienastu galds.

 

# Humānā palīdzība mazturīgām ģimenēm un lauku iedzīvotājiem akcija “No sirds uz sirdi 2019”,

Materiālo palīdzību saņēma 2 530 cilvēki, kas tika veiktas sadarbībā ar lauku pagastu sociālajiem dienestiem un biedrībām. Naudītes pagasts trūcīgajiem iedzīvotājiem, Balvu teritoriālā invalīdu biedrība, Biedrība “Ģimenes darbnīca”, Dzelzavas pagasta pansionāts, Madonas novads, Madliena, Ogre, Zālītes speciālā internātskola, Dobeles novads, Auru pagasts, VSAC “Ezerkrasti”, Viesīte, Cerību krustceles – Jēkabpils Viesīte.

 

# Dienas centrā „Burtnieki”, Rīgā, Burtnieku ielā 26, atbalstu saņem cilvēki ar trūkumā nonākušie, kā arī bāreņi, invalīdi, vientuļi pensionāri un krīzes skartās ģimenes. Šogad biedrībā ir reģistrējušies un saņēmuši palīdzību 132 cilvēki, kuri regulāri apmeklē kultūras pasākumus. Dailes teātri, Latvijas Nacionālo operu, Leļļu teātri, VEF Kultūras pils, kā arī dažādus labdarības pasākumus un koncertus.

 

# Projekts “Rūpes”, kas notika visa gada laika periodā. Aktivitātēs piedalījās 78 cilvēki.

Jau šobrīd mēs apciemojam smagi slimos cilvēkus, gulošus invalīdus, kuru dzīve ikdienā paiet četrās sienās. Plānojam izvērst šīs aktivitātes pa visu Latviju, aprūpes centros un sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, kā arī papildināt aktivitātes ar dažādām terapijas metodēm. Projekta mērķauditorija ir personas, kuras pašas nevar pārvietoties, ar kustību traucējumiem, ar muskuļu un kaulu slimībām, pēc pārdzīvotām traumām un slimībām. Apmeklējot šos cilvēkus, redzam, ka tie lielākoties visi ir vientuļi, jūtas pamesti un atstumti no sabiedrības. Viņu ikdienā ir zudis dzīvot prieks, ir drūms noskaņojums, jo vairāk neko no dzīves negaida. Šie cilvēki ir pilnībā atkarīgi no apkārtējo rūpēm un bieži vien tikai sociālie aprūpētāji ir tās personas, kas ar viņiem kontaktējas, darot savu darbu. Bet sociālais aprūpētājs arī ir tikai cilvēks, darbinieks, kas veic viņam uzticētos un paredzētos pienākumus, un ne vienmēr var veltīt kādu minūti vairāk laika, lai vienkārši pasēdētu, aprunātos, padarbotos. Un tieši tādēļ ar šiem cilvēkiem vēlamies būt vairāk kopā mēs – lai kliedētu viņu izmisumu un bezcerību, padarītu viņiem dzīvi gaišāku un pozitīvāku. Projektā paredzētas galvenās aktivitātes ir virzītas uz terapiju: sensorikas, taustes, sajūtu attīstību, caur mākslas, smilšu, taktīlās, spoguļu, gaismas, mūzikas, ziedu, burbuļu terapijas metodes, didaktiskie uzdevumi, spēļu terapija, kā arī, tāpat kā līdz šim, turpināsim laika pavadīšanu ar nestaigājošiem cilvēkiem – kopīgi parunāties, paspēlēt galda spēles, nodarboties ar rokdarbiem utml.

 

Valdes priekšsēdētāja

Dace Deizija Rode

 

 

LATVIJAS MAZTURĪGO ATBALSTA BIEDRĪBA „Dace”

Paveiktais 2018. gadā.

Pavisam kopā tika atbalstīti 3626 cilvēki, pārsvarā bērni.

Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums

kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma: 1557.04EUR

kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma: 6391.67EUR, tai skaitā:

sabiedriskā labuma darbībai: 6391.67EUR.

 

# Pasākums “Bērnu aizsardzības diena”, 24.05.2018. plkst. 12.00 – 15.00, NVO namā, Ieriķu ielā 43A, kuru apmeklēja 135. Bērniem bija iespēja līdzdarboties radošajās darbnīcās un klausīties muzikālus priekšnesumus. No plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00 darbojās radošās darbnīcas. Visi svētku dalībnieki varēja apgūt papīra locīšanas prasmes – oregami, veidot papīra puķes, izgatavot īpašas grāmatzīmes un dāvanu kastītes, apgleznot papīra šķīvīšus. Plkst.13.00 koncertā uzstājās solisti Aivo Oskis un Edvards Grieze kā arī ar muzikāliem priekšnesumiem apmeklētājus priecēja Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Pasākuma noslēgumā bērnus gaidja svētku cienasts.

# Bērnu invalīdu mākslas darbu izstāde “Pasaule ap mani”, 12.12.2018. plkst. 11.00, NVO namā, Ieriķu ielā 43A Tajā varēja aplūkot 320 bērnu radošos darbus. Šādu izstādi, kurā darbu autori ir bērni ar īpašām vajadzībām, biedrība “Dace” rīko jau sešpadsmito reizi. Pasākuma mērķis ir celt mazo mākslinieku pašapziņu, ļaut bērniem apzināties, ka viņi ir talantīgi, kā arī novērtēt viņu veikumu, apbalvojot izstādes dalībniekus.

Izstādē piedalījās Gaismas speciālās internātpamatskolas, Zālītes speciālās internātpamatskolas, Rīgas 3.speciālās pamatskolas, Rīgas 4.speciālās internātpamatskolas, Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas-attīstības centra, biedrības „Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” dienas aprūpes centra „Cerību māja”, Raiskuma internātpamatskolas-rehabilitācijas centra, Upeslejas internātpamatskolas – rehabilitācijas centra, Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra, Katvaru speciālās internātpamatskolas, Bērzupes speciālās internātpamatskolas, Lielplatones speciālās internātpamatskolas, Ziemeļvidzemes internātpamatskolas un Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas audzēkņi.

Katru gadu izstāde ir atšķirīga, jo bērnu radošums un fantāzijas iemājo viņu darbos, un katru reizi tajā atklājas brīnišķīgi bērnu talanti, viņu spējas rūpīgi izpildīt savus darbus. Izstādē, kā ik gadu, bērni piedalās ar dažādās tehnikās darinātiem – līmētiem, filcētiem, adītiem, izšūtiem vai no koka veidotiem darbiem par sev tuvu tēmu.”

Izstādes “Pasaule ap mani” atklāšana un darbu autoru – mazo mākslinieku godināšanas pasākums notika 2018. gada 12. decembrī. No plkst. 11.00 bērniem bija iespēja darboties trīs radošajās darbnīcās. Rīgas Vācu kultūras biedrība organizēs darbnīcu “Ādas nieciņu paradīze”, kurā tiks izgatavoti Vācijā iecienīti noderīgi priekšmeti: grāmatzīmes un piekariņi. Savukārt Iecavas sieviešu klubs “Liepas” aicināja uz Rūķu darbnīcu un Latvijas sieviešu invalīdu apvienība “Aspazija” – uz Ziemassvētku kartiņu veidošanas un sveču noformēšanas darbnīcu. Savukārt plkst.12.00 sākās svētku pasākums, kurā dalībniekus un viesus sagaidīja muzikāli pārsteigumi. Visi mazie mākslinieki – radošo darbu autori saņēma atzinības rakstus un dāvaniņas. Pasākumu vadīja un dziedāja skatuves māksliniece Kristīne Šomase, uzstājās Aivo Oskis, Roberts Eihe, Rihards Bērziņš un dejoja Zālītes speciālās internātpamatskolas audzēkņi. Pasākuma noslēgumā tika klāts cienasta galds. Izstādes noslēgums 03.01.2019.

# Humānā palīdzība mazturīgām ģimenēm un lauku iedzīvotājiem akcija “No sirds uz sirdi 2018”,

Materiālo palīdzību saņēma 3 171 cilvēki,  sadarbībā ar pagasta sociāliem dienestiem :

Dzīvnieku patversme un mājas zoo “Mežavairogi”, Dobeles, Naudītes pagasts trūcīgajiem iedzīvotājiem, Balvu teritoriālā invalīdu biedrība, Biedrība “Ģimenes darbnīca”, Krapes pagasts, Ogres novads, Biedrība “Ģimenes darbnīca”, Tukuma novads, Biedrība “Krustceles” Viesīte, Cerību krustceles – Jēkabpils Viesīte, Dagda- Krāslavas pagasts, Daudzbērnu ģimenes, Dzelzavas pagasts Madonas novads, Dobele novads Bērzupes speciālā internātskola, Madonas novads  Dzelzavas pansionāts, Pansionāts “Madliena”, RAKUS “Gaiļezers”, Rīgas patversme, SAC “Zemgale filiāle “Lielbērze”, SAC “Ziedugravas”, , SIA RAKURS Biķernieki, Sociālais aprūpes centrs “Ziedugravas”, Sociālās aprūpes centrs “Kurzeme, filiāle “Dundaga”, Sociālās aprūpes centrs “Rēzekne” Stacionārs “Biķernieki””, Stradiņu slimnīca, , VSAC “Ezerkrasti”, VSAC “Latgale”, Daugavpils, Kalupe, VSAC “Rīga”, filiāle “Ezerkrasti”, VSAC “Skrunda”, VSAC filiāle Daugavpils, VSAC Latgale, filiāle Kalupe, Zālītes speciālā internātskola.

 

Valdes priekšsēdētāja

Dace Deizija Rode

 

LATVIJAS MAZTURĪGO ATBALSTA BIEDRĪBA „Dace”

Paveiktais 2017. gadā.

Pavisam kopā tika atbalstīti 12 171 cilvēki.

Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums

kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma: 44 187.67 EUR

kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma: 39 644,67 EUR, tai skaitā:

sabiedriskā labuma darbībai: 39 644.67 EUR.

 

# Pasākums “Lieldienas”, kas notika 15.04.2017. no plkst. 12.00, centrs „Burtnieki“. Pasākumā bija iespēja saņemt dāvaniņas noskaitot dzejolīti, loterija un dažādas atrakcijas. Kā arī tika klāts cienastu galds, galvenais gandarījums ir iespēja sadraudzēties un gūt jaunus draugus. Pasākumā piedalījās 26 ģimenes.

# Pasākums “Bērnu aizsardzības diena”, kas notika 30.05.2017. no plkst. 12.00. Starptautisko bērnu aizsardzības dienu un skolēnu vasaras brīvlaika sākumu, Rīgas NVO namā notika plaša svētku programma, kurā piedalījās 120 bērni, tai skaitā no bērnu namiem, dienas centriem un internātskolām. Radošās darbnīcas, koncerts un pārsteigumi sagaidīja ikvienu mazo apmeklētāju. Svētku pasākumu, kā dāvanu bērniem rīkoja vairākas Rīgas NVO sadarbībā ar RD IKSD, Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Nevalstisko organizāciju atbalsta sektoru. Ar muzikāliem, deju un teatrāliem priekšnesumiem klātesošos priecēja Mežciema pamatskolas ansamblis “Mežrozēni”, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas vijoļspēles klases audzēkņi, Katvaru internātpamatskolas audzēkņi, Rīgas 3. mūzikas skolas kora klases solisti, bērnu un jauniešu centra “Daugmale” deju kolektīvs “Akvarelis” un teātra studija “KarDan”. Radošajās darbnīcās bērniem bija iespēja zīmēt un gleznot, pērļot, apgleznot akmentiņus, izgatavot krāsainus dzijas putniņus un veidot modernus zīmējumus ar hennu. Noslēgumā bērnus gaidīja pārsteiguma dāvanas un svētku cienasts.

# Bērnu invalīdu mākslas darbu izstāde “Pasaule ap mani”. Izstāde, tika rīkota jau piecpadsmito reizi. Izstādē piedalījās 15 skolas no visas Latvijas un 244 bērni ar īpašām vajadzībām.  Biedrība „Rīgas pilsētas” Rūpju bērns” DAC „Cerību māja”, Rīgas Valda Avotiņa pamatskola-attīstības centrs, Rīgas 66. speciālā vidusskola, Rīgas 5.internātskolas-attīstības centrs, Rīgas 3.speciālā pamatskola, Rīgas 4.speciālā internātpamatskola, Upeslejas internātpamatskola-rehabilitācijas centrs, Raiskuma internātpamatskola-rehabilitācijas centrs, Upesgrīvas internātpamatskola ”Valgales skola”, Jūrmalas pilsētas internātpamatskola, Zālīša speciālā internātpamatskola, Gaismas internātpamatskola, Gaujienas internātpamatskola. Bērnu radošums un fantāzijas iemājo viņu darbos, un katru reizi atklājas brīnišķīgi bērnu talanti, viņu spējas rūpīgi izpildīt savus darbus. Izstādē bērni piedalās ar jebkādā tehnikā darinātu – māla, līmētu, filcētu, adītu, izšūtu vai no koka veidotu darbu par sev tuvu tēmu.

Bērnu ar invaliditāti mākslas darbu izstādes mērķis ir celt mazo mākslinieku pašapziņu, ļaut bērniem saprast, ka viņi ir talantīgi, kā arī novērtēt mazo mākslinieku veikumu, apbalvojot izstādes dalībniekus.

Bērni ar invaliditāti, kas dzīvo Latvijas laukos, uz Rīgu, neapšaubāmi, tiek reti, daudzi noteikti nemaz nav apmeklējuši galvaspilsētu, kur nu vēl kādu interesantu kultūras un izklaides pasākumu! Dalība izstādē „Pasaule ap mani” šiem bērniem sniedz šādu iespējuIzstādes “Pasaule ap mani” atklāšana un darbu autoru – mazo mākslinieku godināšanas pasākums notika NVO namā (Rīgā, Ieriķu ielā 43A), 2017. gada 14. decembrī. Plkst. 12.00 godināšanas pasākumā mazos māksliniekus un viesus sagaidīja muzikāli pārsteigumi. Pasākumu vadīs un dziedās skatuves māksliniece un X faktors dalībniece Sabīne Berezina/Geiba (no grupas Hypnotic”), kā arī X faktora dalībnieki Reinis Reimanis no grupas „The Stone”, Aivo Osis un uzstāsies dziedātāja Kristīne Šomase. Mazie mākslinieki saņēma atzinības rakstus. Bērniem bija iespēja darboties piecās radošās darbnīcās, Rīgas Vācu kultūras biedrība: apguva vieglo un Vācijā populāro dekupāžas tehniku. Tika veidotas krāsainas, košas un skaistas piemiņas rokassprādzes no sutažu diega. Slāvu kultūras biedrība “Rodņik” – slāvu ziemassvētku eņģelīšu darbnīca, LSIA “Apazija”: “Svecīšu apdarināšana”, “Kartiņu darināšana”. Noslēgumā visi mākslinieki tika aicināti kopīgi baudīt svētku cienastu.

Izstāde “Pasaule ap mani” NVO namā norisinājās no 12.12.2017 līdz   02. 01. 2018.

Akcija „Ciemosimies” norisinājās no 26.08.-30.12.2017. kopā ar dziedātāju Sabīni Berezinu un tika apciemoti Zālīša speciālās internātpamatskolas 80 bērni, Raiskuma speciālās internātpamatskolas rehabilitācijas centra 98 bērni un „Pansionātu” Liepas” 160 iedzīvotājus.

# Humānā palīdzība mazturīgām ģimenēm un lauku iedzīvotājiem akcija “No sirds uz sirdi 2017”,

Materiālo palīdzību saņēma 11 333 cilvēki,  sadarbībā ar pagasta sociālajiem dienestiem :

Alūksnes invalīdu biedrība, Atašienes pagasta biedrība “Rotanss”, Auces pagasta trūcīgie iedzīvotāji, Balvu pirmskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”, Balvu teritoriālā invalīdu biedrība, Bauskas novada, Mežgaļu pamatskola, Bauskas speciālā internātskola, Biedrība “Bērnu un jaunatnes centrs” Balvi, Biedrība “Ģimenes darbnīca”, Tirzas pagast, Gulbenes novads, Biedrība “Ģimenes darbnīca”, Krapes pagasts, Ogres novads, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, Biedrība “Irlavas interešu klubiņš”, Tukuma novads, Biedrība “Krustceles” Viesīte, Biedrība “Mēs par bērniem” Kandava, Biedrība “Nīkrācnieki”, Skrundas novads, Biedrība “Pagasta attīstības grupa “Vireši”, Apes novads, Biedrība “Patvērums – “Drošā māja”, Biedrība “Svētelis” Jelgava, Biedrība LSA KC Māras centrs, Biedrība “Neatkarība Balt”, Rugāju novads, Lazdukalna pagasts, Biedrība, “Krustalīces mantojums” Gulbenes novads, Cerību krustceles – Jēkabpils Viesīte, Dagda- Krāslavas pagasts, Daudzbērnu ģimenes, Dzelzavas pagasts Madonas novads, Dobele novads Bērzupes speciālā internātskola, Dobeles invalīdu biedrība, Gulbenes novada sociālais dienests, Ieslodzījumu vietu pārvalde, Valmieras cietums, Izlavas interešu klubiņš, Jēkabpils patversme, Jēkabpils trūkumā nonākušās ģimenes, Krustalīces biedrības luterāņu draudze Gulbene, Latvijas Multiplās sklerozes asociācija Saldus nodaļa, Latvija Charity Bank (Latvijas Labdarības banka), Lejasciema pagastapārvalde Gulbenes novads, Liepājas internātpamatskola, Madona Ļaudonas lut. Draudzes diakonijas centrs, Madonas novads  Dzelzavas pansionāts, Mērsraga sociālais dienests, Naudītes pagasta trūcīgie iedzīvotāji, Naukšēnu novada pašvaldība, Koņu pagasta pārvalde, NVO Averits L. A. V., Palīdzības centrs”Labāka dzīve” – Penkaiņi, Pansionāts “Madliena”, RAKUS “Gaiļezers”, RC “Vīķi”, Staicele Alojas novads, Rēzeknes novada pašvaldība, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads Maltas speciālāinternātpamatskola, Rīgas patversme, SAC “Zemgale filiāle “Lielbērze”, Dobeles novads, Auru pagasts, SAC “Ziedugravas”, Skrīveru novads, Sergeja Jēgera palīdzības fonds, SIA RAKURS Biķernieki, Skrīveru novads, Sociālais aprūpes centrs “Ziedugravas”, Sociālās aprūpes centrs “Kurzeme, filiāle “Dundaga”, Sociālās aprūpes centrs “Rēzekne” Stacionārs “Biķernieki””, Stradiņu slimnīca, Vecumnieku daudzbērnu ģimenes biedrība ‘Saulgrieze”, Vilces pamatskola, Jelgavas novads, Viļānu invalīdu biedrība, VSAC “Ezerkrasti”, VSAC “Latgale”, Daugavpils, Kalupe, VSAC “Rīga”, filiāle “Ezerkrasti”, VSAC “Skrunda”, VSAC filiāle Daugavpils, VSAC Latgale, filiāle Kalupe, Zālītes speciālā internātskola, Zebrenes pagasta trūcīgie iedzīvotāji.

# Pasākums “Jaunais gads ir klāt”, kas notika 30.12.2017. no plkst. 13.00, centrā „Burtnieki“. Pasākumā bija iespēja saņemt dāvaniņas noskaitot dzejolīti, loterija un dažādas atrakcijas. Kā arī tika klāts cienastu galds, galvenais gandarījums ir iespēja sadraudzēties un gūt jaunus draugus. Pasākumā piedalījās 36 ģimenes.

# Dienas centrā „Burtnieki”, Rīgā, Burtnieku ielā 33 (var apmeklēt katru dienu 10.00-15.00, nestrādājam svētdienās) ir reģistrējušies cilvēki ar trūcīgi un maznodrošinātu statusu, kā arī bāreņi, invalīdi, vientuļi pensionāri un krīzes skartās ģimenes. 2017.gadā biedrībā ir reģistrējušās un saņēmušas palīdzību 150 ģimenes. Reģistrējoties biedrībā, regulāri var saņemt palīdzību: pārtiku, apģērbus, sadzīves lietas, bērnu un zīdaiņu piederumus utt., ir iekārtots bērnu stūrītis, kur bērni var rotaļāties, kamēr vecāki meklē nepieciešamās lietas  un sev tīkamo mantiņu paņemt līdz. Bezmaksas kultūras pasākumus apmeklēja 95 cilvēki Dailes teātrī, Latvijas Nacionālajā operā, Leļļu teātrī, kā arī dažādos labdarības pasākumos un koncertos.

 

Valdes priekšsēdētāja

Dace Deizija Rode

LATVIJAS MAZTURĪGO ATBALSTA BIEDRĪBA „Dace”

Paveiktais 2016. gadā.

Pavisam kopā tika atbalstīti 8 842 cilvēki.

Kopējā summa: 10 5539.48Eur

# Pasākums “Jaunais gads ir klāt”, kas notika 29.01.2016. plkst. 13.00, centrs „Burtnieki“. Pasākumā bija iespēja saņemt dāvaniņas noskaitot dzejolīti, loterija un dažādas atrakcijas. Kā arī tika klāts cienastu galds, galvenais gandarījums ir iespēja sadraudzēties un gūt jaunus draugus. Pasākumā piedalījās 107 cilvēki.

# Pasākums “Lieldienas”, kas notika 24.03.2016. plkst. 12.00, centrs „Burtnieki“. Pasākumā bija iespēja saņemt dāvaniņas noskaitot dzejolīti, loterija un dažādas atrakcijas. Kā arī tika klāts cienastu galds, galvenais gandarījums ir iespēja sadraudzēties un gūt jaunus draugus. Pasākumā piedalījās 32 ģimenes.

Bērnu diennakts vasaras nometne „Karību Jūras pirāti“ notika Jūrmalas speciālā internātskolā, un 25.07. – 30.07.2016., (6 diennaktis) piedalījās 30 bērni. Nometnes galvenais mērķis – radīt gaisotni, kurā bērni varētu justies brīvi un atraisīti; attīstīt savas saskarsmes un komunikācijas spējas, kā arī uzzināt daudz jauna un gūt dažādas jaunas iemaņas. Programma: Mūsu nometnes galvenais mērķis –radīt gaisotni, kurā bērni varētu justies brīvi un atraisīti; attīstīt savas saskarsmes un komunikācijas spējas, kā arī uzzināt daudz jauna un gūt dažādas jaunas iemaņas. Nometnē iekļauti: Analizējot nometnē piedzīvoto, tika gūtas sekojošas pozitīvas atziņas: Par dienas veikumu (istabas kārtošanu, dežūru ēdamzālē, uzvaru konkursā utt.) bērni ieguva nometnes naudiņu „Hipo”, par kuru katras nedēļas beigās varēja iepirkties nometnes gadatirgū. Tā bērniem bija iespēja iemācīties, ka atalgojums tiek saņemts tikai pēc padarīta darba un tādejādi apzināties naudas vērtību.

Nometnē piedalījās ne tikai latviešu, bet arī krievu tautības bērni. Tā bērniem bija iespēja mācīties pārvarēt valodas barjeru, ar kuru tiem bieži nākas saskarties arī ikdienā. Pierādījās, ka rotaļās un spēlēs nepazīstama valoda nemaz nav nepārvarams šķērslis.

Maznodrošināto ģimeņu bērnu dalība šādā nometnē ir īpaši svarīga, jo tā šiem bērniem ir iespēja atrasties tiem labvēlīgā vidē, kur valda mierīga gaisotne, iespējams laiku pavadīt rotaļās un sporta aktivitātēs, bet galvenokārt- bez tuvinieku ikdienas stresa un satraukuma par ģimenes finansiālo stāvokli u.c.

# Bērnu invalīdu mākslas darbu izstāde “Pasaule ap mani ”, kas notika NVO Nams, Rīga, Laimdotas ielā 42, 12.12.2016., plkst 12.00. Izstādē piedalīsies 186 bērni ar īpašām vajadzībām ar pašdarinātiem darbiem un zīmējumiem. Bērnu invalīdu mākslas darbu izstādes mērķis celt mazo mākslinieku pašapziņu, ļaut bērniem saprast, ka viņi ir talantīgi, kā arī novērtēt mazo mākslinieku darbus, apbalvojot izstādes dalībniekus. Latvijas lauku rajonu bērni invalīdi uz Rīgu, neapšaubāmi, tiek reti, daudzi noteikti nemaz nav apmeklējuši galvaspilsētu, kur nu vēl kādu interesantu kultūras un izklaides pasākumu. Projekta ietvaros organizētā bērnu invalīdu mākslas darbu izstāde „Pasaule ap mani” daudziem no Latvijas bērniem invalīdiem būs iespēja apmeklēt Rīgu. Izstādes noslēgumā būs koncerts, cienastu galds un apbalvošana

# Humānā palīdzība mazturīgām ģimenēm un lauku iedzīvotājiem akcija “No sirds uz sirdi 2016”, palīdzību saņēma 7 050 cilvēki. Biedrība “Ģimenes darbnīca”, Pagasta attīstības grupa “Vireši”Krapes pagasts, Sveķu internātpamatskola, Rīgas patversme, Skrīveru sociālais, Biedrība “Ģimenes darbnīca”,Ogre dienests, Svitenes skola Pilsrudāles visusskolas struktūrvienība, Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils pilsētas komiteja, Balvu pirmskolas izglītība iestāde “Pīlādzītis” Biedrība “Ģimenes darbnīca”, Tirzas pagast, Gulbenes novads, Dagdas novads Andzeļu pagasts, Sarkanais krusts, Biedrība “Ģimenes darbnīca”,Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, Biedrība “Ģimenes darbnīca”,Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, Biedrība “Ģimenes darbnīca”, Madliena pagasts, Pilsrudāles vidusskola, Svitenes skola, Ģimenes darbnīca Birzgale, Maltas speciālā internātpamatskola, Biedrība “Ģimenes darbnīca”,Zādzenes pagasts, Ogres novads, Balvu invalīdu biedrība, Biedrība “Ģimenes darbnīca”, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, Biedrība “Ģimenes darbnīca”, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, Biedrība “Ģimenes darbnīca”,Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, Biedrība “Ģimenes darbnīca”,Krapes pagasts, Ogres novads, Biedrība “Ģimenes darbnīca”,Zādzenes pagasts, Ogres novads, Biedrība “Ģimenes darbnīca”,Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, Biedrība “Ģimenes darbnīca”,Vērenes pagasts, Ogres novads, Biedrība “Cerību krustceles”, Madonas novads, Dzelzavas pagasts, Dzelzavas pansionāts, Biedrība “Ģimenes darbnīca”,Mietalvas pagasts, Pļaviņu novads, Rēzeknes novads, Maltas speciālāinternātpamatskola, Blēdenes pagasts, Brocēnu novads, Biedrība “Ģimenes darbnīca”,Krapes pagasts, Ogres novads, Biedrība “Ģimenes darbnīca”,Kokneses pagasts, Kokneses novads, Pansionāts “Lauciene”, Talsu novads, Konstantinovas pagasts, Dagdas novads.

# Dienas centrā „Burtnieki”, Rīgā, Burtnieku ielā 33 (var apmeklēt katru dienu 10.00-15.00, nestrādājam svētdienās) ir reģistrējušies cilvēki ar trūcīgām un maznodrošinātām izziņām, kā arī bāreņi, invalīdi, vientuļi pensionāri un krīzes skartās ģimenes. Šogad biedrībā ir reģistrējušies un saņēmuši palīdzību 1611 cilvēki. Reģistrējoties biedrībā regulāri var saņemt palīdzību: pārtiku, apģērbus, sadzīves lietas, bērnu un zīdaiņu piederumus utt., ir iekārtots bērnu stūrītis kur bērni var rotaļāties un sev tīkamo mantiņu paņemt līdzi, kamēr vecāki meklē nepieciešamās mantas. Bezmaksas kultūras pasākumus apmeklēja 181 cilvēki, apmeklējot, Dailes teātri, Latvijas Nacionālo operu, Leļļu teātri, VEF Kultūras pili, kā arī dažādus labdarības pasākumus un koncertus.

 

Valdes priekšsēdētāja

Dace Deizija Rode

LATVIJAS MAZTURĪGO ATBALSTA BIEDRĪBA „Dace”

Paveiktais 2015. gadā.

Pavisam kopā tika atbalstīti 8 890 cilvēki.

Kopējā summa: 10 734.01Eur

# Pasākums “Raibās Lieldienas”, kas notika 04.04.2015. plkst. 14.00, centrs „Burtnieki“. Pasākumā bija iespēja saņemt dāvaniņas noskaitot dzejolīti, loterija un dažādas atrakcijas. Kā arī tika klāts cienastu galds, galvenais gandarījums ir iespēja sadraudzēties un gūt jaunus draugus.

# Bērnu diennakts vasaras nometne „Karību Jūras pirāti“ notika Jūrmalas speciālā internātskolā, un 03.08-08.08.2015., (6 diennaktis) piedalījās 30 bērni. Nometnes galvenais mērķis – radīt gaisotni, kurā bērni varētu justies brīvi un atraisīti; attīstīt savas saskarsmes un komunikācijas spējas, kā arī uzzināt daudz jauna un gūt dažādas jaunas iemaņas. Programma: Mūsu nometnes galvenais mērķis –radīt gaisotni, kurā bērni varētu justies brīvi un atraisīti; attīstīt savas saskarsmes un komunikācijas spējas, kā arī uzzināt daudz jauna un gūt dažādas jaunas iemaņas. Nometnē iekļauti: Analizējot nometnē piedzīvoto, tika gūtas sekojošas pozitīvas atziņas: Par dienas veikumu (istabas kārtošanu, dežūru ēdamzālē, uzvaru konkursā utt.) bērni ieguva nometnes naudiņu „Hipo”, par kuru katras nedēļas beigās varēja iepirkties nometnes gadatirgū. Tā bērniem bija iespēja iemācīties, ka atalgojums tiek saņemts tikai pēc padarīta darba un tādejādi apzināties naudas vērtību.

Nometnē piedalījās ne tikai latviešu, bet arī krievu tautības bērni. Tā bērniem bija iespēja mācīties pārvarēt valodas barjeru, ar kuru tiem bieži nākas saskarties arī ikdienā. Pierādījās, ka rotaļās un spēlēs nepazīstama valoda nemaz nav nepārvarams šķērslis.

Maznodrošināto ģimeņu bērnu dalība šādā nometnē ir īpaši svarīga, jo tā šiem bērniem ir iespēja atrasties tiem labvēlīgā vidē, kur valda mierīga gaisotne, iespējams laiku pavadīt rotaļās un sporta aktivitātēs, bet galvenokārt- bez tuvinieku ikdienas stresa un satraukuma par ģimenes finansiālo stāvokli u.c.

# Bērnu invalīdu mākslas darbu izstāde “Pasaule ap mani ”, kas notika NVO Nams, Rīga, Laimdotas ielā 42, 01.12.-11.12.2015. Izstādē piedalīsies 175 bērni ar īpašām vajadzībām ar pašdarinātiem darbiem un zīmējumiem. Bērnu invalīdu mākslas darbu izstādes mērķis celt mazo mākslinieku pašapziņu, ļaut bērniem saprast, ka viņi ir talantīgi, kā arī novērtēt mazo mākslinieku darbus, apbalvojot izstādes dalībniekus. Latvijas lauku rajonu bērni invalīdi uz Rīgu, neapšaubāmi, tiek reti, daudzi noteikti nemaz nav apmeklējuši galvaspilsētu, kur nu vēl kādu interesantu kultūras un izklaides pasākumu. Projekta ietvaros organizētā bērnu invalīdu mākslas darbu izstāde „Pasaule ap mani” daudziem no Latvijas bērniem invalīdiem būs iespēja apmeklēt Rīgu. Izstādes noslēgumā būs koncerts, cienastu galds un apbalvošana

# Humānā palīdzība mazturīgām ģimenēm un lauku iedzīvotājiem akcija “No sirds uz sirdi”: palīdzība tika sniegta1 5809 cilvēkiem: Aglonas novada dome, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, Grāveri Alojas novads BSAC “Zīles, Alūksnes novada Pašvaldība Liepnas internātskola, Alūksnes novada sociālais dienests, Andžeļu bērnu un jaunatnes centrs, Atašienes pagasta biedrība “Rotanss”, Balvu invalīdu biedrība, Balvu novads sociālais dienests, Biedrība “Ģimenes darbnīca”, Krapes pagasts, Biedrība Aizputes senioru apvienība “Piesaulīte”, Dagdas novads Konstantinovas pagasts, DTRC “Vīķi”, Iršu pagasta pārvalde, Izvaltas pagasts, Krāslavas novads, Jēkabpils novada pašvaldība, Konstantinovas pagasts, Latvijas Neredzīgo biedrība Balvi, Lestenes pagasts “Sviķi”, Lielplatones pagasta sociālais dienests, Limbažu novads, Vidrižu pagasts, Ludzas novada sociālais dienests, Madonas Novads Dzelzavas pagasts, Ogres novada Krapes pagasts, Ogres novada sociālais dienests Dienas centrs, Rikovas Dieva apredzības Romas katoļu baznīca, Salacgrīvas sociālais dienests, Skultes pagastu pārvalde Madegas, Limbažu novads, Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs, Elejas filiāle, Valsts sociālās aprūpes centrs LARGALE, filiāle Krastuņi, Veselības un sociālās aprūpes centrs Kuldīga, Zilupes novada pašvaldība.

# Dienas centrā „Burtnieki”, Rīgā, Burtnieku ielā 33 (var apmeklēt katru dienu 10.00-15.00, nestrādājam pirmdienās un svētdienās) ir reģistrējušies cilvēki ar trūcīgām un maznodrošinātām izziņām, kā arī bāreņi, invalīdi, vientuļi pensionāri un krīzes skartās ģimenes. Šogad biedrībā ir reģistrējušies un saņēmuši palīdzību 2655 cilvēki. Reģistrējoties biedrībā regulāri var saņemt palīdzību: pārtiku, apģērbus, sadzīves lietas, bērnu un zīdaiņu piederumus utt., ir iekārtots bērnu stūrītis kur bērni var rotaļāties un sev tīkamo mantiņu paņemt līdzi, kamēr vecāki meklē nepieciešamās mantas. Bezmaksas kultūras pasākumus apmeklēja 250 cilvēki, apmeklējot, Dailes teātri, Latvijas Nacionālo operu, Leļļu teātri, VEF Kultūras pili, kā arī dažādus labdarības pasākumus un koncertus.

# Pasākums: Jaunieši brīvprātīgajā darbā sadarbībā ar NVA Rīgas filiāli. 2015.gada laikā Rīgā, Burtnieku ielā 33, kā brīvprātīgie piedalījās jaunieši. Pasākuma mērķis: veicināt 4 jauniešu bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā, sniegt atbalstu biedrībām, lai tie organizētu jauniešu bezdarbnieku iesaisti brīvprātīgā darbā biedrības vai nodibinājuma statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai. Brīvprātīgā darba mērķa grupa: jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ir reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki un kuri, izteikuši vēlmi dalībai Brīvprātīgā darbā un tā reģistrēta informācijas sistēmā; atrodas NVA filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts pasākums; atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību.

 

Valdes priekšsēdētāja Dace Dimitrijeva

 

Detalizēta informācija par saņemto ziedojumu izlietojumu 2014. gadā.

Pavisam kopā tika atbalstīti 5 577 cilvēki.

Kopējā summa: 16 766.45 Eur

 • Pasākums “Jaunais gads”, notika 25.12.2014., centrs „Burtnieki, apmeklētāju skaits 185 cilvēki. Programma: Pasākumā bija iespēja saņemt dāvaniņas, skaitījām dzejolīšus un dziedājām dziesmiņas, loterija un dažādas atrakcijas. Kā arī tika klāts cienastu galds, galvenais gandarījums ir iespēja sadraudzēties un gūt jaunus draugus un pasēdēt svaigā gaisā.
 • Pasākumā “Raibās Lieldienas”, notika 17.04.2014., centrs „Burtnieki”, apmeklēja 52 cilvēki. Programma: Pasākumā būs iespēja saņemt dāvaniņas noskaitot dzejolīti, loterija un dažādas atrakcijas. Kā arī tika klāts cienastu galds, galvenais gandarījums ir iespēja sadraudzēties un gūt jaunus draugus.
 • Bērnu diennakts vasaras nometne „Karību Jūras pirāti“ notika Jūrmalas speciālā internātskolā, un 30.06. – 05.07.2014. (6 diennaktis) piedalījās 40 bērni, vecumā 6 – 17 gadiem. Nometnes galvenais mērķis – radīt gaisotni, kurā bērni varētu justies brīvi un atraisīti; attīstīt savas saskarsmes un komunikācijas spējas, kā arī uzzināt daudz jauna un gūt dažādas jaunas iemaņas. Kā arī nometne tiek organizēta tiem bērniem, kuri bieži ir atstāti novārtā šādos brīžos tiek veikta sadarbība ar sociāliem dienestiem, kuri sūt uz nometni „klaiņotājus”.
 • Bērnu invalīdu mākslas darbu izstāde “Pasaule ap mani”, 17. – 30.11.2014., NVO Nams, Rīga, Laimdotas ielā 42. Izstādē piedalīsies 140 bērni ar īpašām vajadzībām ar pašdarinātiem darbiem un zīmējumiem. Bērnu invalīdu mākslas darbu izstādes mērķis celt mazo mākslinieku pašapziņu, ļaut bērniem saprast, ka viņi ir talantīgi, kā arī novērtēt mazo mākslinieku darbus, apbalvojot izstādes dalībniekus. Latvijas lauku rajonu bērni invalīdi uz Rīgu, neapšaubāmi, tiek reti, daudzi noteikti nemaz nav apmeklējuši galvaspilsētu, kur nu vēl kādu interesantu kultūras un izklaides pasākumu. Projekta ietvaros organizētā bērnu invalīdu mākslas darbu izstāde „Pasaule ap mani” daudziem no Latvijas bērniem invalīdiem būs iespēja apmeklēt Rīgu. Izstādes noslēgumā būs koncerts, cienastu galds un apbalvošana.
 • Humānā palīdzība mazturīgām ģimenēm un lauku iedzīvotājiem akcija “No sirds uz sirdi”: palīdzība saņēma 4 111 lauku rajona iedzīvotāji. Materiālo palīdzību saņēma sadarbībā ar pagasta sociāliem dienestiem: Alojas novada sociālais dienests Būvzemnieku pagasts, Alsviķu amatskola Alūksnes pagasts, Amatas novads attīstības fonds Drabešu pagasts, Atašienes pagasta biedrība “Rotanss”, Krustpils novads Auces novada sociālais dienests, Balvu pamatskola Bērnu, jauniešu un bērniem ar īpašām vajadzībām “Svētelis”, Biedrība “Ģimenes darbnīca” Biržu pamatskola, Salas pagasts Cesvaines internātpamatskola, Drabešu internātskola, Ērgļu novada sociālais dienests, Jaunpiebalgas novada dome, Jaunpiebalgas novada dome Zosēnu pagasts, Jūrmalas pilsētas internātpamatskola, Jūrmalas pirmskolas izglītības iestāde “Mārīte”, Kārsavas novada pašvaldības sociālais dienests Mežvidu pagasts, Ķeipenes pagasts Ogres novads, Latvijas pirmās palīdzības vienība Liepāja, Limbažu pagasts, Izglītības biedrība “Imanta”, Līksnas pagasta pārvalde Daugavpils novads, Madonas novada padome, Madonas novada pašvaldība Sarkaņu pagasta pārvalde, Madonas novads Dzelzavas pansionāts, Mālpils internātpamatskola, Naukšēnu novada vidusskola, Nodibinājums “Zied Ģimene” Ķeipenes pagasts, Olaines sociālais dienests, Ozolaines pamatskola Bauskas novads, Raudas internātpamatskola Ilūkstes novads, Rēzeknes novada pašvaldības sociālais dienests, Rēzeknes novads Kaunatas pagasts, Rikavas pagasts “Caritas” Rēzeknes novads, Rīgas Lastāzijas internātpamatskola, Saldus novads Rubas speciālā internātpamatskola, Smiltenes novads Palsmanes pagasta sieviešu biedrības “Spēkavots”, Strazdes bērnu nams Talsu novads, Talsu pamatskola, Tukuma internātpamatskola, Vārkavas novada sociālais dienests, Veselības centrs “Ilūkste”.
 • Palīdzība mazturīgām ģimenēm – centrs „Burtnieki”, Rīgā, Burtnieku ielā 33 regulāri trūkumā nonākušie cilvēki saņem palīdzību, ir iekārtots bērnu stūrītis kur bērni var rotaļāties un sev tīkamo mantiņu paņemt līdzi, kamēr vecāki meklē nepieciešamās mantas, atpūtas stūrītis ar grāmatām un laikrakstiem kurus ziedojuši privātpersonas un izdevniecības „Diena” un „Santa”. Šogad biedrībā ir reģistrējušies un saņēmuši palīdzību 1 008 cilvēki.
 • Biedrības biedriem visu gadu bija iespēja apmeklēt dažādus kultūras pasākumus: izstādes, teātri, koncertus: Dailes teātri, Latvijas Nacionālo operu, Latvijas leļļu teātri, VEF Kultūras pils utt.
 • Pasākumā “Cēsu pilsētas pansionātam 20”, notika 16.07.2014., Cēsīs, Kovārņu ielā 20,  pasākumu baudīja  68 pansionāta iemītnieki. Jubilejas sarīkojumā pansionāta iemītniekus priecēja Cēsu Bērnu un jauniešu interešu centra sporta deju Kluba „Reveranss” dejotāji, muzikāli sveici no mūziķiem Daigas Petkēvičas un Normunda Jakušonoka.
 • Pasākums ”Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam“, notika 2014. gadā, centrā „Burtnieki“ (palīdzības centrā), darba pienākumus pildīja 3 bezdarbnieki. Atbalsta pasākuma „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” mērķis: atbalsts jauniešu darbam sabiedrības labā, biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšana, kas vērsta uz jauniešu bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.

 

Valdes priekšsēdētāja Dace Dimitrijeva

Detalizēta informācija par saņemto ziedojumu izlietojumu 2013. gadā.

Kopējā summa: 26 883.78Ls.

Pavisam kopā tika atbalstīti 3 132 cilvēki.

 

 • Pasākums “Jaunais gads”, 18.01.2013. plkst. 12.00, centrs „Burtnieki“. Klāts cienasta galds, 60 cilvēki saņemot dāvanu skaita dzejolīti, bērni iet rotaļās, zīme un piedalās konkursā.
 • Pasākumā “Raibās Lieldienas”, 30.03.2013. plkst. 14.00, centrs „Burtnieki“. Pasākumā bija iespēja saņemt dāvaniņas noskaitot dzejolīti, loterija un dažādas atrakcijas. Kā arī tika klāts cienastu galds, galvenais gandarījums ir iespēja sadraudzēties un gūt jaunus draugus. Pasākumā piedalījās 78 cilvēki.
 • Bērnu diennakts vasaras nometne „Karību Jūras pirāti“ notika Jūrmalas speciālā internātskolā, un 05.08-10.08.2013. (6 diennaktis) piedalījās 35 bērni, vecumā 6-15 gadiem. Nometnes galvenais mērķis – radīt gaisotni, kurā bērni varētu justies brīvi un atraisīti; attīstīt savas saskarsmes un komunikācijas spējas, kā arī uzzināt daudz jauna un gūt dažādas jaunas iemaņas.
 • Bērnu invalīdu mākslas darbu izstāde “Pasaule ap mani”, 02.012.-06.12.2013., NVO Nams, Rīga, Laimdotas ielā 42. Izstādē piedalīsies 146 bērni ar īpašām vajadzībām ar pašdarinātiem darbiem un zīmējumiem. Bērnu invalīdu mākslas darbu izstādes mērķis celt mazo mākslinieku pašapziņu, ļaut bērniem saprast, ka viņi ir talantīgi, kā arī novērtēt mazo mākslinieku darbus, apbalvojot izstādes dalībniekus. Latvijas lauku rajonu bērni invalīdi uz Rīgu, neapšaubāmi, tiek reti, daudzi noteikti nemaz nav apmeklējuši galvaspilsētu, kur nu vēl kādu interesantu kultūras un izklaides pasākumu. Projekta ietvaros organizētā bērnu invalīdu mākslas darbu izstāde „Pasaule ap mani” daudziem no Latvijas bērniem invalīdiem būs iespēja apmeklēt Rīgu. Izstādes noslēgumā būs koncerts, cienastu galds un apbalvošana.
 • Projekts „Auklītes pakalpojumu nodrošināšana ģimenēm, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām”. Projektu mērķu grupa ir maznodrošinātas ģimenes, kas bez pirmskolas vai speciālas skolas palīdzības audzina bērnus ar īpašam vajadzībām.
 • Humānā palīdzība mazturīgām ģimenēm un lauku iedzīvotājiem akcija “No sirds uz sirdi”: palīdzība saņēma 1 425 lauku rajona iedzīvotāji:Gulbenes novads Raukas vidusskola, Valkas novada sociālasi dienests, Druvienas pamatskola, Tukuma novada sociālais dienests, Krāslavas novada dome, Izvaltas pagasta pārvalde, Latijas Atkarības Psihologu Apvienība, Dagdas novads veselības un soc. Pakalpojumu centrs “Dagda”, Ēdolas pagasta invalīdu biedrība, Jelgavas novada sociālais dienets, Inčukalna novada domes sociālais dienests, Pļaviņa novada dome Vietalvas pagasta pārvalde, Pilskalnes pagasta pārvalde, SAC “Atsaucība”, Kārsavas novads pašvaldības sociālais dienests, Madonas novads Dzelzavas pansionāts, Rēzeknes novads Lūznavas pagasta pārvalde.
 • Pasākums: Jaunieši brīvprātīgajā darbā sadarbībā ar NVA Rīgas filiāli. 2013.gada laikā Rīgā, Burtnieku ielā 33, kā brīvprātīgie piedalījās jaunieši. Pasākuma mērķis: veicināt 5 jauniešu bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā, sniegt atbalstu biedrībām, lai tie organizētu jauniešu bezdarbnieku iesaisti brīvprātīgā darbā biedrības vai nodibinājuma statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai. Brīvprātīgā darba mērķa grupa: jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ir reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki un kuri, izteikuši vēlmi dalībai Brīvprātīgā darbā un tā reģistrēta informācijas sistēmā; atrodas NVA filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts pasākums; atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību.
 • Pasākums: Ekskursija ar prāmi “Tallink Silvija Line, kas notika 20.08.-22.08.2013. gada. Notikuma vieta: Rīga-Stokholma-Rīga. Ekskursijas programma uz prāmi “Tallink Silvija Line”, 20. augustā kuģis no Rīgas atiet 17:30 pēc Latvijas laika. 21. augustā 10:30 pēc Zviedrijas laika kuģis piestāj Stokholmā. 22. augustā 11:00 kuģis pienāk atpakaļ Rīgas pasažieru ostā. Ekskursija pa Stokholmu. Pilsētas apskates ekskursija, iepazīsiet slavenākās Zviedrijas galvaspilsētas vietas, kā arī redzēsiet krāšņo skatu, kas paveras no Fjällgatan skatu torņa. Ekskursija noslēdzas vecpilsētā pie karaļa pils Royal Palace. Ekskursija noslēdzas pie karaļa pils. Atbalstu saņēmēju skaits ir  45 maznodrošinātie cilvēki.
 • Biedrības biedriem visu gadu bija iespēja apmeklēt dažādus kultūras pasākumus: izstādes, teātri, koncertus: Dailes teātri, Latvijas Nacionālo operu, Latvijas leļļu teātri, VEF Kultūras pils utt.
 • Palīdzība mazturīgām ģimenēm – centrs „Burtnieki”, Rīgā, Burtnieku ielā 33 (var apmeklēt katru dienu 10.00-15.00, nestrādājam pirmdienās un svētdienās) regulāri trūkumā nonākušie cilvēki saņem palīdzību, ir iekārtots bērnu stūrītis kur bērni var rotaļāties un sev tīkamo mantiņu paņemt līdzi, kamēr vecāki meklē nepieciešamās mantas, atpūtas stūrītis ar grāmatām un laikrakstiem kurus ziedojuši privātpersonas un izdevniecības „Diena” un „Santa”. Šogad biedrībā ir reģistrējušies un saņēmuši palīdzību 785 ģimenes, 1 515 cilvēki.

Valdes priekšsēdētāja Dace Dimitrijeva

Detalizēta informācija par saņemto ziedojumu izlietojumu 2012. gadā.

Kopējā summa: 30163.51Ls.
Pavisam kopā tika atbalstīti 9225 cilvēki.
 • Muzikāla izrāde „Burvju skaitļi Ziemassvētkos”, 23.12.2012. plkst. 11.00, VEF Kultūras pilī, apmeklēja 350 cilvēki un 150 bērni saņems dāvaniņas. Piedalās ansamblis ”Momo”, cirka studija „Jaunība”, folkloras kopa „Rija”, pēc izrādes rotaļas kopā ar Ziemassvētku vecīti.
 • Pasākums “Jaunais gads”, 29.12.2012. plkst. 12.00, centrs „Burtnieki“. Klāts cienasta galds, 100 cilvēki saņemot dāvanu skaita dzejolīti, bērni iet rotaļās, zīme un piedalās konkursā.
 • Biedrības 20 bērni piedalījās nometnē „Krāsainās rudens brīvdienas”, 29.10-02.112012., Strazdmuižā, Pāles ielā 14/1, Rīga. Programma: par veselību un drošību, sporta diena, radošā diena un talantu šovs, pārgājiena diena Brīvdabas muzejs, garšīgā dienas ekskursija „Hanzas maiznīca”.
 • Biedrības 100 ģimenes apmeklēja pasākumu „Kādā jaukā ziemas dienā”, 08.12.2012., plkst. 12.00-18.00, notika Strazdmuižā, Pāles ielā 14/1, Rīga. Programma: radošās darbnīcas, piparkūku veidošana, jautrā slēpošana, pikošanās sacensības, īpašās sacensības omītēm, vizināšanās ar zirga pajūgu, konkursi, vēlējumi, garšīgi našķi, svinīgā daļa, bērnu priekšnesumi, dziesmas, dejas, mūzikas izrāde, dāvaniņas.
 • Pasākumu “Sveikas skola”, kas notika 04.09.2012., centrs „Burtnieki”, skolniekiem bija iespēja saņemt skolas piederumus, palīdzību saņēma 50 bērni, pasākums veltīts skolas gaitas uzsākot.
 • Bērnu diennakts vasaras nometne „Karību Jūras pirāti“ notika Jūrmalas speciālā internātskolā, un 30.07-04.08.2012. un 06.08-11.08.2012., (12 diennaktis) piedalījās 50 bērni. Nometnes galvenais mērķis – radīt gaisotni, kurā bērni varētu justies brīvi un atraisīti; attīstīt savas saskarsmes un komunikācijas spējas, kā arī uzzināt daudz jauna un gūt dažādas jaunas iemaņas.
 • Projekts „Auklītes pakalpojumu nodrošināšana ģimenēm, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām”. Projektu mērķu grupa ir maznodrošinātas ģimenes, kas bez pirmskolas vai speciālas skolas palīdzības audzina bērnus ar īpašam vajadzībām.
 • Pasākumā “Lieldienas”, 09.04.2012., rotaļu istaba PANDA, Rīgas Kinostudijas telpās, Šmerļa ielā 3, Rīga, piedalījās 70 cilvēki. Programma: olu ripināšana, atrakcijas, rotaļas ar Pepiju un Lieldienu zaķi, visi bērni saņēma balvas un tika klāts cienastu galds.
 • Biedrības biedriem visu gadu bija iespēja apmeklēt dažādus kultūras pasākumus: izstādes, teātri, koncertus: Dailes teātri, Latvijas Nacionālo operu, Latvijas leļļu teātri, VEF Kultūras pils, BT1, Ledy Gaga koncertu utt.
 • Humānā palīdzība mazturīgām ģimenēm un lauku iedzīvotājiem akcija “No sirds uz sirdi”: palīdzība tika sniegta 5785 cilvēkiem: Litenes pagasta pārvalde, Neretas novads Biedrība “Upmales mantinieks” Pilskalnes pagasts, Latvijas Neredzīgo biedrība, LNS Kuldīgas reģionālā biedrība, Stopiņa novada Pensionāru biedrība, Latvijas Humānās palīdzības centrs, Rīgas Lastādijas internātpamatskola, Rīgas Patversme, Ventspils novads Tārgales pamatskola, Neretas novads Sieviešu organizācija “Neretas papardītes”, Daugavpils sociālo lietu pārvade, Tukuma novada sociālais dienests, Smiltene Palsmanes pagasta pārvalde, Talsu novads Virbu pamatskola, Sabile Biedrība “Skola visiem”, Balvu novads Biedrība “Bērnu un jaunatnes interešu centrs “, Krāslavas rajons, Saldus novads Ezeras pagasta pārvalde, Gulbenes novads Lizuma vidusskola, Dagdas novads Invalīdu biedrība “Nema”, Smiltenes novads Variņa pamatskola, Preiļu novads Pelēču pamatskola, Madonas novada pašvaldība, Ezeras pagasts Biedrība “Mūsu ligzda”, Kārsavas novads Salnavas pamatskola, Ogres novads Taurupes vidusskola.
 • Palīdzība mazturīgām ģimenēm – centrs „Burtnieki”, Rīgā, Burtnieku ielā 33 (var apmeklēt katru dienu 10.00-15.00, nestrādājam pirmdienās un svētdienās) regulāri trūkumā nonākušie cilvēki saņem palīdzību, ir iekārtots bērnu stūrītis kur bērni var rotaļāties un sev tīkamo mantiņu paņemt līdzi, kamēr vecāki meklē nepieciešamās mantas, atpūtas stūrītis ar grāmatām un laikrakstiem kurus ziedojuši privātpersonas un izdevniecības „Diena” un „Santa”. Biedrība dalīja pārtikas pakas, kas tika veikts sadarbībā ar Latvijas Sarkano krustu, biedrību „Latvijas Samariešu apvienību” un privātpersonu ziedojumiem. Šogad biedrībā ir reģistrējušies un saņēmuši palīdzību 655 ģimenes, 1965 cilvēki.
Valdes priekšsēdētāja Dace Dimitrijeva

Detalizēta informācija par saņemto ziedojumu izlietojumu 2011. gadā.

Kopējā summa: 23 924.06  Ls

Pavisam kopā tika atbalstīti 13 617 cilvēki

 

 • Pasākums “ Lieldienas”, kas notika 25.04.2011. plkst. 12.00, Burtnieku ielā 33, Rīgā, dāvanu paciņas saņēma 180 cilvēki. Programma: Pasākumā bija iespēja saņemt dāvaniņas, piedalīties atrakcijās, zīmējumu konkursā, viesojās zaķis, ar kuru varēja iet rotaļās. Kā arī tika klāts cienastu galds, galvenais gandarījums ir iespēja sadraudzēties un gūt jaunus draugus.
 • Pasākums “Brīnums mazajam brālītim“, kas notika 26.12.2011. plkst. 12.00., Rīgā, Induļa ielā 4 (Rīgas 74. vidusskola), dāvanu paciņas saņēma 150 bērni. Programma: Pasākumā bija iespēja noskatīties muzikālu izrādi ar skaistām dekorācijām, bērni dziedāja līdzi, saņēma dāvaniņas un Ziemassvētku vecītim noskaitīja dzejolīti.
 • Akcija “No sirds uz sirdi”, laikā 8 897 cilvēki, kuri nonākuši grūtībās saņēma bezmaksas palīdzību: Materiālo palīdzību saņēma sadarbībā ar pagastu sociālajiem dienestiem: Pūres un Jaunsātu pagasts, LSK Aizkraukles komiteja, Stopiņu novada pensionāru biedrība, Palsmanes pagasta pārvalde un Daudzbērnu ģimeņu biedrība” Atvasīte”, Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse”, Durbes novada sociālais dienests, Limbažu novada pašvaldība, Tukuma novada sociālais dienests, LSK Dobeles komiteja, Daugavpils pilsētas Domes sociālais dienests, Biedrība” Cerību krustceles”, VSAC” Kurzeme” filiāle “Veģi”, Mammai mammai fonds, VSAC “Vidzeme” filiāle “Rūja”, Saldus novada sociālais dienests, Daudzeses pagasta invalīdu, vientuļo māmiņu un pensionāru padome, Malienes pagastu pārvalde, Biedrība” Aicinājums Tev”, Burtnieku novada pašvaldība, Bārbeles pagasta pārvalde, VSAC “Latgale” filiāle “Mēmele”, Dagdas novads Ezernieku pagasts, Leimaņu pagasta pārvalde, Biedrība “Upmales mantinieki”, Sarkaņu pagasta pārvalde, VSAC Latgales filiāle “Mēmele”, Tukuma Invalīdu sporta klubs, Kocēnu novada domes sociālais dienests, Lielvārdes novada sociālais dienests, Bebru internātvidusskola.
 • Palīdzību saņēma trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes, dienas centrā „Burtnieki” (Burtnieku ielā 33.Rīgā, kurā reģistrējušies 1242 cilvēki ar ģimenēm, kuru kopējais skaits ir 2551 cilvēku.
  Dienas centrā „Burtnieki” ir reģistrējušies cilvēki ar trūcīgo un maznodrošināto izziņām, kā arī bāreņi, invalīdi, vientuļi pensionāri un krīzes skartās ģimenes. Reģistrējoties biedrībā var saņemt pārtiku, apģērbus, sadzīves lietas, bērnu un zīdaiņu piederumus utt., biedrības organizētos pasākums, „Ģimenes diena”, „Bērnu aizsardzības diena”, „Līgo diena”, „Sveika skola”. Dienas nometne PANDAMANIA, nometni, kuru vadīja Amerikāņu delegācija 24., 25. un 26. augusts, notika Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 1, Hip Hop dejas stunda 12.08.2011. Plkst. 12.00 notika Rīga. Čiekurkalna 2. līnijas 1. Dienas nometne “Daba un dzīvnieki”, notiek no 04.-29. jūlijam, Rīgā Burtnieku ielā 26. Nometne tiek organizēta bērniem bāreņiem, bērniem ar vajadzībām, bērniem no mazturīgo, trūcīgo un daudzbērnu ģimenēm. Bezmaksas kultūras pasākumus apmeklēja 250 cilvēki, apmeklējot, mūzikas festivālu „Mūzikas spārni 2011”, Dailes teātri, Latvijas Nacionālo teātri, Latvijas Nacionālo operu, Leļļu teātri, VEF Kultūras pili, kā arī dažādus labdarības pasākumus un koncertus.
 • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projekts, „Mēs varam-Ja darām”, īstenošanas laiks 01.03.2011.-20.07.2011. Projekta laikā tika organizētas četras sanāksmes (25.03., 25.04., 26.05. un 02.07.) kurās piedalījās Rīgas maznodrošinātie iedzīvotāji. Tika izveidota komanda – 10 brīvprātīgie, kuri darbojās projekta realizēšanā. Tika pieaicināts viesis, kas iepazīstināja un pastāstīja par brīvprātīgo darbu, visprofesionālākais cilvēks šajā jomā bija portāla www.brīvprātīgais.lv Ilze Grintāle. Ilzes Grintāles darbs grupas brīvprātīgajos dalībniekos iedvesa lielāku atbildību un cieņu pret darāmo, un kā iedzīvotāji  piesaiste sabiedriskajā dzīvē un pārveido to, uzlabojot savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Pēc sanāksmes vēl ilgi valdīja sajūsmas pilno iespaidu diskusijas. Ceturtā sanāksme izvērsās kā projekta noslēgums, kur tika dots vārds brīvprātīgajiem par iespaidiem projekta laikā, paveikto un turpmāko skatienu uz brīvprātīgo darbu. Visās sanāksmēs tika klāts galds kafijas pauzēm.
  Projekta laikā brīvprātīgie rūpējās par bukletu tapšanu, kad bukleti bija gatavi tie tikai izdalīti gan ziedotājiem, gan izvietoti informācijas stendos sociālajos dienestos, bibliotēkās, poliklīnikās utt. informējot iedzīvotājus par iespēju ziedot ,un trūkumcietējus par iespēju saņemt palīdzību. Katrs brīvprātīgais saņēma E-talonu, katru mēnesi ,lai atvieglinātu bukletu nogādāšanu informācijas stendos ,kas katram brīvprātīgajam bija savs – Rīgas rajona iedalīts. Par projektu informācija izskanēja laikrakstā „Diena” un Latvijas Radio.
 • Rīgas domes Labklājības departamenta finansējums pakalpojumam Centrs „Burtnieki”, īstenošanas laiks 01.04.2011.-01.011.2011., kopumā tiks sniegta palīdzība 1679 mazaizsargātajiem iedzīvotājiem. Sadarbojoties ar Rīgas sociālajiem dienestiem, mūsu biedrību ik dienu apmeklē apmēram 50 iedzīvotāji. Mazaizsargāto personu grupai ir ļoti svarīgs un noderīgs šāds centrs, kur viņi var saņemt gan ikdienai nepieciešamās lietas, gan informāciju par juridiskiem un sociāliem jautājumiem, gan vienkārši atnākt parunāties, lai nejustos vientuļi. Daudziem no šiem līdzcilvēkiem šobrīd nav darba un viņi jūtas vientuļi un atstumti, kā arī nevar atļauties iegādāties apģērbu un apavus sev un saviem bērniem. Tāpēc ,mūsuprāt, ir ļoti svarīgi, ka ir vieta, kur šiem cilvēkiem atnākt, un, kur viņi jūtas gaidīti, kā arī pacienāti ar karstu tēju un cepumiem.
  Ar finansējuma atbalstu varēsim materiāli atbalstīt maznodrošinātos iedzīvotājus, apgādājot viņus ar ikdienai nepieciešamo apģērbu , apaviem, traukiem, grāmatām. Un radot vietu, kur pensionāriem tikties ar saviem līdzcilvēkiem pie karstas tējas krūzes ar cepumiem. Šādu iespēju iedzīvotāji var izmantot katru dienu no 10.00-15.00 ( izņemot pirmdienas un svētdienas). Kamēr māmiņas meklē nepieciešamās lietas ,bērniem ir iespēja parotaļāties bērnu istabā ,un ejot prom paņemt sev tīkamo rotaļlietu.

Valdes priekšsēdētāja Dace Dimitrijeva

Detalizēta informācija par saņemto ziedojumu izlietojumu 2010. gadā.

Kopējā summa: 28 180.87  Ls 

Pavisam kopā tika atbalstīti 15 635 cilvēki

 

 • Pasākums “ Lieldienas”, kas notika 05.04.2010. Burtnieku ielā 26, Rīga, dāvanu paciņas saņēma 82 ģimenes. Pasākumā būs iespēja saņemt dāvaniņas noskaitot dzejolīti, loterija un dažādas atrakcijas. Kā arī tika klāts cienastu galds, galvenais gandarījums ir iespēja sadraudzēties un gūt jaunus draugus.
 • Pasākumā “Līgo diena”, kas notika 23.06.2010. Burtnieku ielā 26, Rīga, dāvanu paciņas saņēma 90 ģimenes. Pasākumā būs iespēja saņemt dāvaniņas , uzdziedāja Līgo dziesmiņas, loterija un dažādas atrakcijas. Kā arī tika klāts cienastu galds, galvenais gandarījums ir iespēja sadraudzēties un gūt jaunus draugus un pasēdēt svaigā gaisā.
 • Pasākums „Uz skolu”, kas notika Tirdzniecības veikalā „Spice Home”. Akcijai ikviens varēja ziedot laikā no 24. augusta līdz 31. augustam. Atsaucīgi bija arī daudzi sabiedrībā pazīstami cilvēki – mūziķi, mākslinieki, sportisti, politiķi un TV sejas. Akciju atklāja izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe, Labdarības akciju vadīja un aktīvi iesaistījās ziedojot arī aktieris Andris Bulis, kurš bija arī atklāšanas pasākuma vadītājs. Trūcīgos bērnus ar ziedojumiem atbalstīja politiķi Solvita Āboltiņa, Ingrīda Circene, Andris Bērziņš un Atis Pabriks, ziedojot skolas somas, sporta tērpus un mācību grāmatas, dejotāji Viola Abramova un Rihards Mailītis, Aleksandra Kurusova un Laura Kosīte, ziedojot grāmatas un apģērbu, dziedātājas Aiša, Amber, Ella un Jenny May, dietoloģe Lolita Neimane, psihoterapeite Aina Poiša, modes dizainere Natālija Jansone, puiši no grupas PER, Jolanta no grupas „Lady sweet”, mūziķis Igo. Saziedotās lietas tika nogādātas Latvijas lauku reģionos – Suntažu sanatorijas internātskolai Ogres novadā, Upesgrīvas speciālai internātskolai Rojas novadā, Palsmanes speciālai internātskolai Smiltenes novadā, Rēzeknes logopēdiskajai internātskolai Rēzeknē, Jūrmalas speciālai internātskolai Jūrmalā, Īslīces vidusskolas maznodrošinātajiem un daudzbērnu ģimenēm Bauskas novadā, kur saņēma palīdzību 280 bērni.
 • Projekts „Auklītes pakalpojumu nodrošināšana ģimenēm, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām”. Projektu mērķu grupa ir 3 maznodrošinātas ģimenes, kas bez pirmskolas vai speciālas skolas palīdzības audzina bērnus ar īpašam vajadzībām. Projekta uzdevums ir palīdzēt ģimenēm, kas audzina bērnus ar īpašam vajadzībām, piedāvājot tiem bezmaksas auklītes pakalpojumus. Šajās ģimenēs pārsvara lielākas rūpes par bērnu tiek balstītas uz bērna māti. Ņemot vērā bērna fizisko, psihisko vai garīgo atpalicību gandrīz visos gadījumos nav iespējams atstāt bērnu bez uzraudzības. Bērna ar īpašām vajadzībām aprūpe prasa daudz lielāko fizisko un morālo slodzi, nekā vesela bērna aprūpe, kā rezultātā, ja nav iespējams piesaistīt citus cilvēkus bērnu aprūpei, māte bieži atrodas stresu stāvokli vai vispār neiztur slodzi un nodod bērnu patstāvīgā aprūpē speciālajos iestādēs. Projekta uzdevums ir piesaistīt palīgu bērnu mātei, kas daļēji uzņemtu uz sevi bērna aprūpi, un palīdzētu mātei atbrīvoties no fiziskas un morāles slodzes tālākai bērnu ilggadējai bērnu aprūpei.
 • Akcija “No sirds uz sirdi”, laikā 13 483 cilvēki, kuri nonākuši grūtībās saņēma bezmaksas palīdzību: Materiālo palīdzību saņēma sadarbībā ar pagasta sociāliem dienestiem: Alojas novads, Alūksnes novads Mālupes pagasts, Balvu novads Briežuciems, Balvu novads Vectilža, Bauskas novads Īslīces pagasts, Biedrība “Bērnu un jauniešu interešu centrs”, Biedrība „Sirdsdegsme+”, Biedrība “Skaistas atbalsta centrs”, Daudzbērnu ģimeņu biedrība ”Atvasīte”, Daugavpils novads Demenes pagasts, Daugavpils novads Dubnas pagasts, Engures novads, Gulbenes novads, Ilūkstes novads, Litenes pagasts, Jaunjelgavas novads Seces pagasts, Jaunpiebalgas novads, Jaunpiebalgas novads Zosēnu pagasts, LNB Balvu Teritoriālās organizācijas valde, Krāslavas novads, Krimuldas novads, Kuldīgas novads Laidu pagasts, Limbažu novads, Līvānu novads, Lubānas novads, Madonas novads, Mālpils novads, Naujenes pagasts, Neretas novads Zalves pagasts, Olaines sociālais dienests, Piebalgas novads Kaives pagasts, Preiļu novads, Pūres un Jaunsaules pagasta, Rucavas novada, Saldus novads Zaņas pagasts, Saldus novads Jaunauces un Rubas pagasts, Skrundas novads, Smiltenes novads Palsmanes pagasts, Stopiņa novada pensionāru biedrība, Vaiņodes novads, Valkas novada, Vecumnieku novads, Ventspils novada soc. dienests.
 • Palīdzību saņēma Rīgas trūcīgas un maznodrošinātas (dienas centrs „Burtnieki”) 1 697 ģimenes. Palīdzību saņēma katru mēnesi. Dienas centrā „Burtnieki” ir reģistrējušies cilvēki ar trūcīgo un maznodrošināto izziņām, kā arī bāreņi, invalīdi, vientuļi pensionāri un krīzes skartās ģimenes. Reģistrējoties biedrībā var saņemt pārtiku, apģērbus, sadzīves lietas, bērnu un zīdaiņu piederumus utt., biedrības organizētos pasākums „Lieldienas”, „Līgo diena”, „Skolas soma”. Bezmaksas kultūras pasākumus apmeklēja 600 cilvēki, apmeklējot, Dailes teātri, Latvijas Nacionālo teātri, Latvijas Nacionālo operu, VEF KULTŪRAS PILS, Dziesmu un Deju svētkus, Dziesmusvētki Ziemassvētkos utt.

 

Valdes priekšsēdētāja Dace Dimitrijeva

Detalizēta informācija par saņemto ziedojumu izlietojumu 2009. gadā.

Kopējā summa: 29 268.03 Ls  

Pavisam kopā tika atbalstīti 13 558

 • Pasākums “Jaunais gads”, kas notika 15. – 30.12.2009. Burtnieku ielā 37, dāvanu paciņas saņēma 60 ģimenes.
 • Pasākumā “Lieldienas”, kas notika 12.04.2009. Burtnieku ielā 37, dāvanu paciņas saņēma 75 ģimenes.
 • Pasākums „Uz skolu”, kas notika Tirdzniecības veikalā „Spice Home”. Labdarības akcijas „Uz skolu!” atklāšanas pasākums pulcēja daudzas Latvijā pazīstamas personības. Akciju, pasākumā ziedojot atbalstīja politiķe Solvita Āboltiņa, ziedojot dažādas rotaļlietas un sporta tērpus, dejotāja Aleksandra Kurusova, ziedojot drēbes, TV seja Antra Birzule, dziedātāja Elīna Fūrmane, dizainere Elita Patmalniece, ziedojot grāmatas, TV seja Gundega Skudriņa, humoriste Jana Kalniņa, dietoloģe Lolita Neimane kopīgi ar Jumavas grāmatnīcu ziedoja grāmatas, modes dizainere Natālija Jansone, ziedojot rakstāmlietas un piederumus rokdarbiem, krāsainus auduma gabaliņus, Marika Ģederte kopīgi ar Latvijas Blondīņu asociāciju ziedoja grāmatas, rotaļlietas, somiņas un apģērbu. Labdarības akcijā aktīvi iesaistījās arī Spices nomnieki un citi ziedotāji. Ziedotās mantas saņēma Rīgas nedzirdīgo internātpamatskola, Rīga speciālā pamatskola – attīstības centrs, Strazdmuižas vājredzīgo un neredzīgo bērnu internātskola, kā arī lauku pagasta maznodrošinātie bērni.
 • Bērnu invalīdu mākslas darba izstāde “Pasaule ap mani”, kas notika 02.11. – 06.11.2009. Rīgas Kongresu namā, piedalījās 467 bērni.
  Eglaines pamatskola, Jūrmalas pilsētas speciālā internātskola, Rūpju bērns, Gaismas speciālā internātpamatskola, Baldones vidusskola, Cerību sala, Cerību māja, Cerību ligzda, Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskola, Rēzeknes logopēdiskā internātpamatskola, Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs, Strazdmuižas internātvidusskola-attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem, Baltinavas Kristīgā speciālā internātpamatskola, Rīgas 4.speciālā internātpamatskola, Carnikovas speciālā internātpamatskola, Vaivaru pamatskola, Cerību Tilts, Rīgas 66.speciālā vidusskola, Rīgas speciālā pamatskola – attīstības centrs, Rīgas 1.speciālā internātpamatskola, Gaujienas speciālā internātpamatskola, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola, Jelgava speciālā pamatskola, Dzelzavas speciālā internātskola, Jelgavas 1. internātpamatskola, Zālītes speciālā internātpamatskola, Attīstības centrs „Mazās Mākslas studija”, Tilžas vidusskola, Medumu vidusskola, Pamūšas speciālā internātskola, Alojas mūzikas un mākslas skola, Cēsu sanatorijs internātpamatskola, Rīgas 5. speciālā internātpamatskola.
 • Projekts „Auklītes pakalpojumu nodrošināšana ģimenēm, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām”. Projektu mērķu grupa ir 3 maznodrošinātas ģimenes, kas bez pirmskolas vai speciālas skolas palīdzības audzina bērnus ar īpašam vajadzībām. Projekta uzdevums ir palīdzēt ģimenēm, kas audzina bērnus ar īpašam vajadzībām, piedāvājot tiem bezmaksas auklītes pakalpojumus. Šajās ģimenēs pārsvara lielākas rūpes par bērnu tiek balstītas uz bērna māti. Ņemot vērā bērna fizisko, psihisko vai garīgo atpalicību gandrīz visos gadījumos nav iespējams atstāt bērnu bez uzraudzības. Bērna ar īpašām vajadzībām aprūpe prasa daudz lielāko fizisko un morālo slodzi, nekā vesela bērna aprūpe, kā rezultātā, ja nav iespējams piesaistīt citus cilvēkus bērnu aprūpei, māte bieži atrodas stresu stāvokli vai vispār neiztur slodzi un nodod bērnu patstāvīgā aprūpē speciālajos iestādēs. Projekta uzdevums ir piesaistīt palīgu bērnu mātei, kas daļēji uzņemtu uz sevi bērna aprūpi, un palīdzētu mātei atbrīvoties no fiziskas un morāles slodzes tālākai bērnu ilggadējai bērnu aprūpei.
 • Humānā palīdzība mazturīgām ģimenēm un lauku iedzīvotājiem akcija “No sirds uz sirdi”:palīdzība tika sniegta visā Latvijas teritorijā 12 569 cilvēkiem: Stopiņu novada pensionāru biedrība, Ainažu pilsētas dome, Alūksnes novada pašvaldība, Alūksnes rajona Invalīdu biedrība, Daudzeses pagasta padome, Degoles pagasta padome, Ģimeņu biedrība “Loks”, Jaunjelgavas novads, Jaunpils novada dome, Jaunsātu pagasta padome, Kalncempju pagasta padome, Kandavas novada sociālās palīdzības centrs, Latvijas Neredzīgo biedrība Balvu teritoriālā organizācija, Lēdmanes pagasta padome, Madonas novada pašvaldības sociālais dienests, Malienas pagasta pārvalde, Naujienas pagasts, Stopiņu novada pensionāru biedrība, Susāju pagasta pārvalde, Taurupes pagasta pārvalde, Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums, Vecpiebalgas pagasta padome, Viesatu pagasta padome, Vietalvas pagasta padome, Zaubes pagasta padome.
 • Telpu uzkopšana un biedrības uzturēšana: telpu uzkopšanas mērķis ir lai maznodrošinātiem cilvēkiem būtu prieks saņemt palīdzību un līdz ar to tiek celta viņu pašapziņa. Kā arī ļoti svarīga šī sakopta vide ir cilvēkiem (brīvprātīgiem) kuri sniedz šo atbalstu trūcīgajiem.
 • Palīdzību saņēma Rīgas trūcīgie un maznodrošinātie (ar piešķirto statusu) katru mēnesi 384 ģimenes.

Valdes priekšsēdētāja Dace Dimitrijeva

Atskaite : http://www.fm.gov.lv/sls/atskaites/2009_149.pdf

Detalizēta informācija par saņemto ziedojumu izlietojumu 2008. gadā.

Kopējā summa: 6 5441. Ls  

Pavisam kopā tika atbalstīti 17 330 cilvēki

Valdes priekšēdētāja Dace Dimitrijeva        

Atskaite : http://www.fm.gov.lv/sls/atskaites/2008_149.pdf

Detalizēta informācija par saņemto ziedojumu izlietojumu 2007. gadā.

Kopējā summa: 65 441.00  Ls  

Pavisam kopā tika atbalstīti 4 255 cilvēki

 

Izlietojuma mērķi (realizētie projekti) Finansējuma saņēmējs
Projekts „Bērnu invalīdu mākslas darbu izstāde” 497 Latvijas bērni invalīdi
Projekts „Auklītes” 4 ģimenēm, kas audzina bērnus ar īpašam vajadzībām
Bērnu vasaras nometne „Gadalaiki” 40 bērni no maznodrošinātām ģimenēm.
Projekts „Sniedz palīdzīgu roku dzīvniekiem”  20 jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm
Pasākums „Lieldienas”

 

46 maznodrošinātas ģimenes
Vasaras bērnu nometne augustā „Mēs un daba”

 

45 bērni no daudzbērnu un bāreņu ģimenēm
„Sveika skola”

 

34 maznodrošinātas ģimenes
„Skolas soma” sadarbībā ar ziedot.lv 60 bērni no sociālā riska ģimenēm
“Talantīgie bērni“

 

10 talantīgie bērni invalīdi (ar speciālām vajadzībām: vājredzīgi, neredzīgi, fiziski un garīgi)
Palīdzība sniegta sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanai veicot apgādāšanu ar ziedotajām mantām visa gada garumā 78 vientuļajiem pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu, trūcīgām un nepilnām ģimenēm Rīgā un Latvijas novados

 

 

„Ziemassvētku brīnums“

 

70 bērni no daudzbērnu, trūcīgām un nepilnām ģimenēm
Humānās palīdzības dalīšana veikta visa gada garumā;

 

3 351 maznodrošinātie, Veselības un sociālās aprūpes centrs “Subate”, Alūksnes rajona Mālupes pagasta padome, Stopiņu novada pensionāru biedrība, Saldus rajona Šķēdes pagasta padome, Saldus rajona Rubas pagasta padome, Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība “Saulgrieze”, LNB Balvu teritoriālās organizācijas valde, Bebru pagasta “Glābiet bērni”, Balvu rajona Susāju pagasta padome, Venspils rajona Usmas pagasts padome, Limbažu rajona Pāles pagasta padome, Aizkraukles rajona Daudzeses pagasta padome.

 

Valdes priekšēdētāja Dace Dimitrijeva

Atskaite : http://www.fm.gov.lv/sls/atskaites/2007_149.doc

Detalizēta informācija par saņemto ziedojumu izlietojumu 2006. gadā.

Kopējā summa: 10 5266.27Ls  

Pavisam kopā tika atbalstīti 7 969 cilvēki

 

 • Pasākums “Jaunais gads”, kas notika 15.01.2006. Ogres kultūras centrs. piedalījās 65 cilvēki, Ogres kultūras centrs Pasākums tika organizēts Ogres maznodrošinātajiem un pensionāriem, tika veikta cieša saikne ar Ogres novada sociālo dienestu. Bija iespēja noskatīties fragmentu no priekšnesuma Brodveja mūzikla „Kaķi“.Visiem laipni lūgtiem viesiem pa godu tika klāts svētku mielas galds un pēctam saņēma dāvaniņas.
 • Pasākumā “Lieldienu jampadracis”, kas notika 14.04.2006. Rīgas 46. vidusskolas sporta zālē piedalījās 137 cilvēku, Pasākumu apmeklēja bērni vecumā 13-17 gadiem. Bērniem bija iespēja noskatīties un izmeiģināt padejot kopā ar deju grupu „Break Dance“, piedalīties dažādās atrakcijās. Bija klāts pusdienu galds un noslēgumā visi saņēma dāvaniņas.
 • Pasākumā “Lieldienas”, kas notika 17.04.2006. aktīvās atpūtas centrs „Triku džungļi“, piedalījās 68 cilvēku, Pasākumu apmeklēja bērni vecumā 3-14 gadiem. Bērniem bija iespēja pusotru stundu piedalīties lēkājamā atrakcijā, ripināt olas. Pēc tam tika klāts cienastu galds. Un noslēgumā visi viesi saņēma dāvaniņas.
 • Pasākumā “Pasaules čempionāts hokejā”, kas notika 05. – 21.05.2006. Arēnā „Rīga” un „Skonto”, apmeklēja 1867 cilvēki, Maznodrošinātām ģimenēm bija iespēja apmeklēt „Pasaules čempionātu hokejā“. Kā arī apmeklēja bērnu nams „Ziemeļi un bērnu nams „Ilga“.
 • Bērnu diennakts vasaras nometne „Gadalaiki“ notika Jūrmalas speciālā internātskolā, 03.-16.07.2006. (14 diennaktis) piedalījās 35 bērni. Mūsu nometnes galvenais mērķis – radīt gaisotni, kurā bērni varētu justies brīvi un atraisīti; attīstīt savas saskarsmes un komunikācijas spējas, kā arī uzzināt daudz jauna un gūt dažādas jaunas iemaņas.Nometnē iekļauti: Analizējot nometnē piedzīvoto, tika gūtas sekojošas pozitīvas atziņas: Par dienas veikumu (istabas kārtošanu, dežūru ēdamzālē, uzvaru konkursā utt.) bērni ieguva nometnes naudiņu „Hipo”, par kuru katras nedēļas beigās varēja iepirkties nometnes gadatirgū. Tā bērniem bija iespēja iemācīties, ka atalgojums tiek saņemts tikai pēc padarīta darba un tādejādi apzināties naudas vērtību.Nometnē piedalījās ne tikai latviešu, bet arī krievu tautības bērni. Tā bērniem bija iespēja mācīties pārvarēt valodas barjeru, ar kuru tiem bieži nākas saskarties arī ikdienā. Pierādījās, ka rotaļās un spēlēs nepazīstama valoda nemaz nav nepārvarams šķērslis.Ir ierasts, ka skolās, bērnudārzos un dažādu interešu pulciņos visas bērnu aktivitātes veido un vada tikai pedagogi, tomēr nometnē „Gadalaiki” bērniem tika dota iespēja pašiem izveidot savu priekšnesumu koncertam vecākiem. Jāatzīst, ka viņiem tas izdevās ļoti labi.Maznodrošināto ģimeņu bērnu dalība šādā nometnē ir īpaši svarīga, jo tā šiem bērniem ir iespēja atrasties tiem labvēlīgā vidē, kur valda mierīga gaisotne, iespējams laiku pavadīt rotaļās un sporta aktivitātēs, bet galvenokārt- bez tuvinieku ikdienas stresa un satraukuma par ģimenes.
 • Pasākumu “Sveikas soma”, kas notika 31.08.2006. „Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietas sekretariāts”, palīdzību saņēma 50 bērni, pasākums veltīts skolas gaitas uzsākot.
 • Bērnu invalīdu mākslas darba izstāde “Pasaule ap mani”, kas notika 06.-12.11.2006. VEF kultūras pilī, piedalījās 343 bērni, izstāde ir gatavota lai celtu mazo mākslinieku pašapziņu, ka viņi nav sliktāki par veseliem bērniem. Izstādē piedalījās bērni: Rīgas 71.vidusskolas bērnu-invalīdu izglītības un rehabilitācijas centrs, Kristīgās labdarības biedrība „Elija”, Auces bērnu invalīdu biedrība „Māriņa”, Sociālās aprūpes centrs „Veģi”, Rīgas Ziemeļu rajona sociālais dienests, Rīgas 4. speciālā internātpamatskola, Cerību spārni, Bērnu sociālās aprūpes centrs „Pļavnieki”, Bērnu nams ”Imanta”, Rīgas 1. speciālā internātpamatskola, Rīgas 3. speciālā pamatskola, Rīgas 66. speciālā vidusskola, Bērnu nams ”Ziemeļi”, Bērnu sociālās aprūpes centrs „Rīga”, Gaujienas speciālā internātpamatskola, Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centram „Jaunība”, Gaismas speciālā internātpamatskola, Dienas centrs „Cerību māja”, Rīgas speciālā pamatskola-attīstības centrs, Strazdmuižas internātvidusskola-attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem, Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskola.
 • Pasākumā “Ziemassvētki klāt”, kas notika 29.12.2006. aktīvās atpūtas centrs „Triku džungļi“ piedalījās 69 cilvēki. Bērniem bija iespēja pusotru stundu piedalīties lēkājamā atrakcijā, pasākumu apmeklēja Ziemassvētku vecītis, kurš bērniem atnesa dāvaniņās. Dāvanas arī saņēma vecāki, visi skaitīja dzejoļus. Tika klāts cienastu galds, kuru sarūpēja kats atnesot našķīšus.
 • Projekts „Auklītes pakalpojumu nodrošināšana ģimenēm, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām”. Projektu mērķu grupa ir maznodrošinātas ģimenes, kas bez pirmskolas vai speciālas skolas palīdzības audzina bērnus ar īpašam vajadzībām. Projekta uzdevums ir palīdzēt 2 ģimenēm, kas audzina bērnus ar īpašam vajadzībām, piedāvājot tiem bezmaksas auklītes pakalpojumus.
 • Akcijā “Mazulis”, visu gadu tika sniegta regulāra palīdzība sniegta 19 ģimenēm un viņu mazuļiem ar bērnu pārtiku.
 • Projekts „Sporta laukums”, kur bērniem ir iespēja brīvo laiku pavadīt.
 • Humānā palīdzība mazturīgām ģimenēm un lauku iedzīvotājiem akcija “No sirds uz sirdi”:palīdzība tika sniegta 4 557 cilvēkiem: Balvu invalīdi Bebru pagasta padome, Dobeles pilsētas pašvaldību sociālais dienests, Daudzeses pagasta padome, Mārcienas pagasta padome, Malienas pagasta padome, Mālupes pagasta padome Viļānu pagasta padome, Rīgas rajona Ādažu pagasts, Stopiņa novada pensionāru padome, Sesavas pagasta padome, Kaunatas pagasta padome, Kalcepļu pagasta dome, Tukuma rajona Pūres pagasta nodaļa, Variņu pagasta padome, Viļānu pagasta padome, Vītiņu pagasta padome, Ziemeru pagasta padome, Kaunatas pagasta padome,
 • Palīdzība mazturīgām ģimenēm regulāru palīdzību saņēmuši 757 cilvēki un Latvijas Audžu ģimeņu biedrība, Kaunatas pagasta padome, Daudzeses pagasta padome, Bebru pagasta padome, Vītiņu pagasta padome, Stopiņa novada pensionāru biedrība.

Valdes priekšēdētāja Dace Dimitrijeva

Atskaite : http://www.fm.gov.lv/sls/atskaites/2006_149.doc

Detalizēta informācija par saņemto ziedojumu izlietojumu 2005. gadā.

Kopējā summa: 50534.00Ls  

Pavisam kopā tika atbalstīti 5 763 cilvēki

 

Izlietojums:

 • Pasākums “Daces dienas”, kas notika 06.02.2005. klubā “Kardināls” piedalījās 56 cilvēki.
 • Pasākums “Sieviešu diena”, kas notika 19.03.2005. Rīgas 41. vidusskola, piedalījās 64 cilvēku.
 • Pasākumā “Lieldienas”, kas notika 28.03.2005. aktīvās atpūtas centrs „Triku džungļi“, piedalījās 94 cilvēku.
 • Pasākumā “Bērnu aizsardzības diena”, kas notika 01.06.2005. aktīvās atpūtas centrs „Triku džungļi“, piedalījās 71 cilvēki.
 • Vasaras bērnu nometne “Mēs un daba”(diennakts nometne, divu ciklu) notika Jūrmalas speciālā internātskolā, 04.07. – 16.07.2005. piedalījās 70 bērni. Nometnes mērķis ir īstenot maznodrošināto ģimeņu bērnu stāvokļa uzlabošanai Latvijā – veicināt Latvijas bērnu sociālo un garīgo vajadzību nodrošināšanu, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, interešu izglītības un saskarsmes spēju attīstīšanu.Nometnes uzdevumi: organizēt bērnu darbu, apkārtējas vides sakopšana un atpūta vienā no jaukākajām Latvijas vietām –Jūrmalā, kā arī piesaistīt bērnus dažādiem interešu klubiem, kuros viņiem būs iespēja darboties arī pēc nometnes slēgšanas. Par padarīto darbu bērni saņems atlīdzību dāvanu veidā. Bērni tiks audzināti, lai viņiem rastos atbildības sajūta, kā arī viņi redzēs, ka labi padarīts darbs nes arī patīkamus rezultātus. Nometne būs veidota arī tā, lai nometnes dalībnieki būtu atpūtušies gan garīgi, gan fiziski; ieguvuši jaunus draugus, jaunu pieredzi un izjutuši pozitīvu saskarsmi. Tiks rīkoti pārgājieni, būs darba grupas, kurās apmācīs nometnes dalībniekus, tiks rīkoti arī sporta pasākumi un sacensības.Nometnes noslēgumā tiks veikta dalībnieku aptauja, kurā  bērni ar zīmējumu palīdzību parādīs savas emocijas un vērtējumu gan vadītāja, gan apkalpojošā personāla ieguldījumam.
 • Pasākumu “Sveika skola 2005”, kas notika 17.09.2005. kafejnīcā „Kardināls“, apmeklēja 100 cilvēki.
 • Bērnu invalīdu mākslas darba izstāde “Pasaule ap mani”, kas notika 24.10.-29.10.2005. VEF kultūras pilī, piedalījās 250 cilvēki.
 • Pasākumā “Ziemassvētki klāt”, kas notika 27.12.-28.12.2005. aktīvās atpūtas centrs „Triku džungļi“ un kinoteātris “Forum Cinemas” kopā piedalījās 110 cilvēki.
 • Akcijā “Mazulis”, visu gadu tika sniegta regulāra palīdzība sniegta 28 ģimenēm.
 • Palīdzība mazturīgām ģimenēm akcija “No sirds uz sirdi”: regulāru palīdzību ir saņēmuši 245 cilvēkiem, kā arī Redzes invalīdu sociālās aprūpes centrs, Latvijas Sieviešu labdarības biedrībai, Kristīgā labdarības biedrība, Latvijas Audžu ģimeņu biedrībai, Bērnu nams “Ilga”, Rīgas 1. internātskola, Rīgas 1.speciālā internātskola, Rīgas 4.speciālā internātskola, Rīgas 5.speciālā internātskola, Rīgas rajona sociālais dienests, “Centrs Dardedze”, Tilžas internātskola, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija, Bērnu sociālās aprūpes centrs “Baldone”, Suntažu sanatorijas internātpamatskola, Bērnu nams “Ziemeļi”, Bērnu un jauniešu centrs “Laimīte”, Bērnu aprūpes centrs “Inčukalns”, Bērnu nams “Imanta”.
 • Humānā palīdzība mazturīgām ģimenēm un lauku iedzīvotājiem (Mazzalvas pag., Mālupes pag., Malienes pag., Viļānu pag., Susāju pag., Vaidavas pag., Stopiņu pensionāru padome, “Jugla”, Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju Dome, “Dzīvnieku draugs”, Lestenes pagasta padome, LNB Balvu teritoriālā organizācija, Naukšēnu pagasta padome, Ramatas pagasta padome, Rubenes pagasta padome, Skaistkalnes vidusskola, Spāres el.- lut draudze, Subates pilsētas dome, Talsu invalīdu biedrība, Vadakstes pagasta padome) palīdzība tika sniegta 4 996 cilvēkiem.

 

Valdes priekšēdētāja Dace Dimitrijeva

Atskaite : http://www.fm.gov.lv/sls/atskaites/2005_149.doc

Saņemtie ziedojumi 2004. gadā – 33499.96Ls

Paveiktais:

 •  Pasākums “Daces dienas”, kas notika 06.02.2004. klubā “Kardināls” piedalījās 66 cilvēku.
 • Pasākums “Sieviešu diena”, kas notika 08.03.2004. klubā “Kardināls” piedalījās 76 cilvēku.
 • Pasākumā “Lieldienas”, kas notika 10.04.2004. aktīvās atpūtas centrs „Triku džungļi“, piedalījās 69 cilvēku.
 • Pasākumā “Bērnu aizsardzības diena”, kas notika 01.06.2004. kultūras un izglītības centrā „Māra“, piedalījās 110 cilvēki (sulas 17.01Ls, rotaļlietas 135.15Ls, cepumi 17.84Ls, kancelejas preces 52.77Ls) kopā 508.31Ls.
 • Pasākumā “Līgo diena”, kas notika 23.06 – 24.06.2004. Inčukalnā, mājas „Briedīši“, piedalījās 38 cilvēki.
 • Vasaras bērnu nometne (diennakts nometne) notika Jūrmalas speciālā internātskolā, 05.07. – 10.07.2004. piedalījās 30 bērni.
 • Pasākumu “Sveika skola 2004”, kas notika 11.09.2004. kafejnīcā „Kardināls“,  apmeklēja 122 cilvēki: bērni invalīdi, bērni no trūcīgām ģimenēm  un bērni bāreņi , Rīgas Samarajiešu apvienība, Centrs pret vardarbību „Dardedze“, Strazdmuižas internātskola, Rīgas sanatorijas internātpamatskola, Sociālās aprūpes centrs „Ezerkrasti“.
 • “Bērnu un jauniešu centrs” akcija, kas notika 06.12.2004., sagatavojām 300 dāvaniņas.
 • Pasākumā “Ziemassvētki klāt”, kas notika 23.12.2004. aktīvās atpūtas centrs „Triku džungļi“, piedalījās 100 cilvēki.
 • Akcijā “Mazulis”, tika izdalīts 201 ģimenei.
 • Vientuļo pensionāru klubiņā “Rīta vējš” reģistrējušies 80 klubiņa biedri, kuri reizi mēnesī apmeklē klubiņu Rīgas 41.vidusskolā.
 • Palīdzība mazturīgām ģimenēm akcija “No sirds uz sirdi” palīdzību ir saņēmuši 2110 reizes.
 • Humānā palīdzība mazturīgām ģimenēm un lauku iedzīvotājiem (Vaidavas pag., Neretas pag., Pilskalnes pag., Mazzalvas pag., Valles pag., Mālupes pag., Malienes pag., Dikļu pag., Suntažu pag., Viļānu pag., Susāju pag., Jumpravas pag., Vaidavas pag., Jūrmalas spec. internātskola, Ģimenes atbalsta centrs “Avots”, LIB Gulbenes rajona nodaļa, Stopiņu pensionāru padome, Redzes invalīdu soc. aprūpes cenrs “Jugla”, Tukuma MDC, Rēzeknes pil. dome soc. aprūpes pārvalde Rumbas mazturīgo biedrība “Mūsu cerība”, LIUB Daugavpils pilsētas nodaļa, Viesītes pils. ar lauku ter. Dome, Tukuma pilsētas dome sociālā nodaļa) palīdzība tika sniegta 17422 cilvēkiem, kuru kopējā summa .

Biedrības 2003. gada darbības pārskats.

2003. gadā biedrība saņēma finansiālus un materiālus ziedojumus, kuru kopējā summa ir 22619.10Ls  

 • Pasākums “Daces dienas”, kas notika 06.02.2003. klubā “Kardināls” piedalījās 96 cilvēku.
 • Pasākums “Sieviešu diena”, kas notika 08.03.2003. klubā “Kardināls” piedalījās 78 cilvēku.
 • Pasākumā “Lieldienas”, kas notika 21.04.2004. Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, piedalījās 294 cilvēku 35% no tiem ir guļoši apsveikti tika visi.
 • Pasākums “Mātes diena”, kas notika 10.05.2003. Rīgas 41. vidusskola, piedalīja 84 cilvēki.
 • Pasākumā “Bērnu aizsardzības diena”, kas notika 01.06.2003. aktīvās atpūtas centrs “Triku džungļi”, piedalījās 71 cilvēki.
 • Pasākumā “Līgo diena”, kas notika 23.06 – 24.06.2003. Bauskā, Brunavas pag. Budbergas ciems “Asniņi” piedalījās 58 cilvēki.
 • Četru ciklu bērnu nometne (diennakts nometne) notika Jūrmalas speciālā internātskolā, 30.06. – 26.07.2003. piedalījās 93 bērni.
 • Pasākumu “Sveika skola 2003”, kas notika 20.09.2003. Latvijas Dailes teātris, apmeklēja 392 cilvēki: bērni invalīdi, bērni no trūcīgām ģimenēm un bērni bāreņi.
 • Bērnu invalīdu mākslas darbu izstāde “Pasaule ap mani”, kas notika Kongresu namā 24.11. – 29.11.2003. piedalījās 230 cilvēku.
 • Pasākumā “Ziemassvētki klāt”, kas notika 21.12.2003. klubā “Kardināls”, piedalījās 112 cilvēki.
 • BJC “Daugmale” akcija, kas notika 18.12.2003., sagatavojām 300 dāvaniņas.
 • Akcijā “Mazulis”, tika izdalīts 201 ģimenei.
 • Vientuļo pensionāru klubiņā “Rīta vējš” reģistrējušies 80 klubiņa biedri, kuri reizi mēnesī apmeklē klubiņu Rīgas 41.vidusskolā.
 • Humānā palīdzība mazturīgām ģimenēm un lauku iedzīvotājiem (Virešu pag. padome, Daudzbērnu ģim. biedrība “Pavards”, Apes pil. padome, Jūrmalas spec. internātskola, Dzīvnieku aprūpes centrs, Stopiņu pensionāru padome, Straždmuižas internātskola, Gaismas spec. internātskola, Tēvzemes aizstāvju barikādes, Svariņu pag. padome, Lauku sieviešu organizācija “Sidrabrasa”, Latvijas Neredzīgo biedrība, Neretas pag. padome, Gailīšu pag. padome, Dāviņu pag. padome, Nītaures pagasta padome, Malienas pag. padome, Mārupes pag. padome, Stopiņu pag. daudzbērnu ģimeņu biedrība, Auces vidusskola, Tukuma MDC, Mežotnes pag. padome, Daudzbērnu ģim. biedrība “Zīlīte”, Krimūnu pag. padome) palīdzība tika sniegta 7519 cilvēkiem.
 • Palīdzība mazturīgām ģimenēm, 2110 reizes regulāri saņēma palīdzību.   

2002. gada darbības pārskats.

2002. gadā tika saņemti ziedojumi: 24327.75 Ls

 • Pasākums “Daces dienas”, kas notika 06.02.2002. klubā “Kardināls” piedalījās 60 cilvēku.
 • Pasākums “Sieviešu diena”, kas notika 09.03.2002. klubā “Kardināls” piedalījās 60 cilvēku.
 • Pasākumā “Lieldienas”, kas notika 01.04.2002. aktīvās atpūtas centrs “Triku džungļi”, piedalījās 65 cilvēku.
 • Pasākumā “Bērnu aizsardzības diena”, kas notika 01.06.2002. aktīvās atpūtas centrs “Triku džungļi”, piedalījās 75 cilvēki.
 • Pasākumā “Līgo diena”, kas notika 23.06 – 24.06.2002. Ērgļos mājas “Gruņģi” piedalījās 35 cilvēki.
 • Apmeklējot bērnu namu “Tērvete”, 08.09.2002. sagatavojām 100 dāvaniņas.
 • Ekskursijā pa Latviju, 08.09.2002. piedalījās 45 cilvēki.
 • Pasākumu “Sveika skola 2002”, kas notika 14.09.2002. Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolā, apmeklēja 230 cilvēki: bērni invalīdi, bērni no trūcīgām ģimenēm un bērni bāreņi.
 • Bērnu darba nometnē “Caur ērkšķiem uz zvaigznēm” (diennakts nometne) 21.10. – 26.10.2002. piedalījās 30 bērni.
 • Bērnu invalīdu mākslas darbu izstāde “Pasaule ap mani”, kas notika Kongresu namā 25.11. – 30.11.2002. piedalījās 250 cilvēku.
 • Viesošanās pie Neretas invalīdiem, kas notika 07.12.2002. piedalījās 50 cilvēki.
 • Piedalīšanās Starptautiskajā Televīzijas dienā, kas notika 08.12.2002. rotaļlietas.
 • BJC “Daugmale” akcija, kas notika 20.12.2002., sagatavojām 210 dāvaniņas.
 • Pasākumā “Ziemassvētki klāt” (bērniem), kas notika 21.12.2002. VEF Kultūras pilī, piedalījās 70 cilvēki.
 • Pasākumā “Ziemassvētku pasākums” (pensionāriem), kas notika 21.12.2002. klubā “Kardināls”, piedalījās 70 cilvēku.
 • Akcijā “Mazulis”, tika izdalīts 401 ģimenei.
 • Vientuļo pensionāru klubiņā “Rīta vējš” reģistrējušies 120 klubiņa biedri, kuri reizi mēnesī apmeklē klubiņu.
 • Humānā palīdzība mazturīgām ģimenēm un lauku iedzīvotājiem, palīdzība tika sniegta 7932 cilvēkiem.
 • Palīdzība mazturīgām ģimenēm, 187 ģimenes (873 cilvēki) regulāri saņem palīdzību.
 • Kultūras pasākumu apmeklēšana, bezmaksas apmeklējumi 70 cilvēkiem.

2001. gada paveiktais

Saņemtie ziedojumi 2001. gadā – 15430,63Ls

Saņemto ziedojumu un izdevumu atskaite par 2001.gadu tika publicēta laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, 2002.gada 19.februārī.

 • Pasākums „Daces dienas”, notika kafejnīcā „Kardināls”, apmeklētāji 70 cilvēki.
 • Pasākums „Sieviešu dienas”, notika kafejnīcā „Kardināls”, apmeklētāji 60 cilvēki.
 • Pasākums „Lieldienas”, notika kafejnīcā „Kardināls”, apmeklētāji 80 cilvēki.
 • Pasākums „Līgo diena” notika „Ādažos” mājas „Ķirķi”, apmeklētāji 70 cilvēki.
 • Pasākums “Sveika skola 2001”, kas notika Rīgas 41 vidusskolā, apmeklēja 150 cilvēki, bērni invalīdi, bērni no trūcīgām ģimenēm un bāreņu bērni, (grāmatas 38.95 Ls).
 • Bērnu invalīdu mākslas darbu izstāde “Pasaule ap mani”, notika Kongresu namā 2001. gadā 19-24.novemrī, apmeklēja 200 bērni.
 • Pasākums „Ziemassvētki klāt”, notika kafejnīcā „Kardināls”, apmeklētāji 60 bērni un 50 pensionāri.
 • Pasākums „Jaungada Jampadracis”, notika bērnu aktīvās atpūtas centrs „Triku džungļi”, apmeklētāji 50 cilvēki.
 • „Dienas centrs” skolēnu brīvlaiks jūnijs, jūlijs un augusts uz turējās 30 bērni,.
 • Palīdzība maznodrošinātajiem
 • Humānās palīdzības dalīšana pa visu Latviju maznodrošinātiem.

2000.gadā paveiktais un ziedotāji.

Saņemto ziedojumu izlietojums 2000.gadā: 14527.80 Ls 

Skaidrā naudā: 3185.81Ls

Mantiskā izteiksmē: 11341.99 Ls

Organizētie pasākumi:

06.02.00. Daces dienas: 359.26Ls

11.03.00. Sieviešu diena: 686.98Ls

22.04.00. Lieldienas: 619.90Ls

13.05.00. Ģimenes diena: 760.69Ls

17.06.00. Līgo svētki: 568.52Ls

05.08.00. Ekskursija  Lejaskurzemi: 100.49Ls

26.10.00 Pensionāru klubiņš “Rīta vējš”: 642.88Ls

16.09.00. Sveika skola: 3872. 93Ls

10.12.00. Bērnu invalīdu izstāde: 1222.19Ls

30.12.00. Jaunais gads: 635.30Ls

2000.gada humānā palīdzība: 1113.62Ls

2000.gada komunālie maksājumi: 1489.50Ls

2000.gada organizācijas izdevumi: 1778.88Ls

2000.gada palīdzība trūcīgām ģim.: 2662.32Ls

1. Skaidrās naudas ziedotāji.

SIA Astramars 70.00 Ls, SIA Klīnika Denta 40.00 Ls, Z/N Ināra Čeiča 700.00 Ls, SIA Tecalemit 35.00 Ls, SIA Būvdizains 40.00 Ls, Z/A Līga Baltiņa 50.00 Ls, SIA Antikva 30.00 Ls, SIA Dimza un Briedis 20.00 Ls, SIA Tūrisms un informācija 20.00 Ls, Z/A Guna Kaminska 40.00 Ls, SIA Pieci nami-1 5.00 Ls, SIA Āboltiņa būvuzņēmums “AG” 20.00 La, SIA Zivju restorāns Skonto 40.00 Ls, SIA Neoss 16.00 Ls, SIA Brāzma T.V. 20.00 Ls, A/B Skudra un partneri 10.00 Ls, SIA Authentic Trading Riga 20.00 Ls, Ceļojumu birojs Globus international 20.00 Ls, SIA Sandra Dzerele un pertneri 50.00 Ls, SIA Trīs V aģentūra 50.00 Ls, Ruta Berkmane 15.00 Ls, SIA Lapa-Z 20.00Ls, SIA Trautmaņa 10.00 Ls, Guntis Ervalds 20.00 Ls, Maija Kalniņa 10.00 Ls, SIA Ādmīdiņš 10.00 Ls, SIA Šnauders 30.00 Ls, SIA Weight Watchers Latvia 80.00 Ls, Z/N Sarmīte Bumbiere 20.00 Ls, SIA Bonitta 150.00 Ls, Veselības salons Anita 15.00 Ls, SIA Galateja 10.00 Ls, Rīgas sanitārā transporta autobāze 25.00 Ls, SIA Novum 15.00 Ls, Latvijas zvērināto advokātu padome 200.00 Ls, SIA Sadiga 25.00 Ls, SIA ASG Europeas Road Transport Latvia 50.00 Ls, AS Baltic Gaming 50.00 Ls, SIA Tūrisma firma  Relaks Tūre 50.00 Ls, SIA SPS 1 20.00 Ls, Sia Link Balt 10.00 Ls, Diplomātiskā servisa aģentūra 300.00 Ls, SIA Latkargo 100.00 Ls, SIA Zilā Bulta 75.00 Ls, SIA Astra Tūre 15.00 Ls, SIA Spinklers serviss 50.00 Ls, SIA SJCB 20.00 Ls, SIA Visvaris 20.00 Ls, SIA Asmers 10.00 Ls, Studentu.jaunatnes ceļojumu.birojs 20.00 Ls, SIA  ITS – 2. 30.00 Ls. SIATūrisms un ceļojums 25.00 Ls, Z. Jēkapsone 10.00 Ls, aizņēmums 364.81 Ls.

2. Mantiskā izteiksmes ziedojuma summa: 11341.99 Ls

Rīgas vassarsvētku draudze Patiesības vārds 1113,62 Ls, SIA Paletti Rīga 270.22 Ls, SIA Egmont Latvija 0,00 Ls, SIA Damps 335.19 Ls,SIA Arkolat 382.83 Ls, SIA Carlen Hair Collection 80.05 Ls, SIA New Rosme 514.89 Ls, SIA A.R.un Skorpions 936.45 Ls, SIA Hero 298,52 Ls, SIA RKF Eļļas bāze 66.70 Ls, A/S Latvijas ķīmija 406,73 Ls, SIA Vairums L 164,31Ls,  SIA Žurnāls Santa 0,00 Ls, SIA Balttur-R 0,00 Ls, Sia Cido pārtikas grupa 42,48 Ls, SIA Fiksers 5,20 Ls, SIA Kurzemes sēklas 112,14 Ls, SIA Vireta 245,00Ls, Svētdienas rīts 210,0 Ls, A/S Rīgas dzirnavnieks 132.13 Ls, A/S Balticovo 15,29 Ls, Latvijas sieviešu labdarības fonds 280,72 Ls, SIA Offrice USA 19,92 Ls, SIA Djuss  27.68 Ls, Latvijas bērnu fonds 0,00 Ls, SIA Ekoell 101,01 Ls, SIA Anastasija  140,00 Ls,SIA Dangas 125.74 Ls, Nacionālais pārtikas fonds 324,69 Ls, SIA Lejumi LAL 15,22 Ls,  SIA Nordik 114,00 Ls, SIA Vismaids 102,15 Ls,SIA Origo 1011.82 Ls, SIA Silvija 36,11 Ls, SIA Sala 41,77 Ls, SIA “Mācību grāmata” 385,70 Ls, SIA Hedera 176,41 Ls,  SIA Atvase 160,37 Ls, SIA Anraivs 210,75 Ls, SIA Mārupe 5,59 Ls, A/S SK Komerc 311,61 Ls, SIA Kafijas nams 36,16 Ls A/S Juglas manufaktūra 11,80 Ls, SIA Balta EKO 177,00 Ls, SIA Zviedru nams 263,00 Ls, SIA Bembi 125.53 Ls, SIA Rimonne Rīga 51.34 Ls, SIA Zemīte 113.32 Ls, SIA Halts 301.18 Ls, SIA Strauss & Co 68.83 Ls, SIA Verners Discount Electrical 50.00 Ls, A/S Rīgas drēbnieks 352.60 Ls, SIA Lielvārds 0.00 Ls, SIA Pharmabaltica-Latvia 0.00 Ls, SIA Margaret 472.71 Ls, SIA Mūzika baltika 0.00 Ls, SIA Rīgas tilti 230.57 Ls, A/S Preses nams 0.00 Ls, SIA Gaita 55.11 Ls, A/S Staburadze 72.20 Ls, SIA Pērnes L 21.62 Ls, SIA Boiko 0.01 Ls, SIA Coca-cola dzērieni LTD 11.00Ls, SIA Žurnāls ‘’Santa”, Latvijas Dailes teātris, Kinoteātris “Rīga”, Laikraksts “Vakara avīze vakara ziņas”, kafejnīca‘’ Sala’’, fotosalons’’ Krišjānītis’’, Laikraksts ‘’Diena”, SIA” Fotoserviss’’, veikals “ Puķu bode”, firma “Durbe Tūre’’.