Informācija

Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība „DACE”

savu darbību uzsāka 1997. gadā 14. janvārī. 

Biedrības mērķis: veicināt maznodrošināto iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanu un dibināt kontaktus ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.