Par mums

Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība „DACE”
savu darbību uzsāka 1997. gadā 14. janvārī.
Biedrības mērķis: veicināt maznodrošināto iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanu un dibināt kontaktus ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.

Palīdzības sniegšana mazaizsargāto grupu cilvēkiem, mazturīgām, daudzbērnu ģimenēm, trūcīgajiem, pensionāriem, bezdarbniekiem, vecākiem, kuri bērnus audzina vieni paši, bāreņiem un invalīdiem.
Galvenie darbības virzieni:
 
  • informācijas sniegšana juridiskos un sociālos jautājumos,
  • bezmaksas kultūras apmeklējumi: kino, teātra, koncertus, izstādes, muzeju, atrakcijas parku apmeklējumi, kā arī ekskursijas,
  • bērnu nometnes,
  • bērnu invalīdu mākslas darbu izstāde „Pasaule ap mani”,
  • ikgadējie pasākumi: „Lieldienas”, „Ģimenes diena”, „Bērnu aizsardzības diena”, „Līgo diena”, „Sveika skola”, „Ziemassvētki”,
  • pensionāru klubiņa „Rīta vējš” sanākšana,
  • projektu realizēšana un brīvprātīgo piesaiste biedrībā,
  • akcija „No sirds uz sirdi” lauku rajona pagasta atbalsts ar apģērbiem, apaviem un grāmatām, utt.
 
Izpildinstitūcija:
Valdes priekšsēdētāja Dace Deizija Rode
Projekta vadītāja Sanita Gavariņa
Projekta vadītāja Kristīne Arāja
Reģistrācijas Nr. 50008017261
Sabiedriskā labuma statusa Nr. 157