Jaunākie paveiktie darbi

Informācija

Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība „DACE” savu darbību uzsāka 1997. gadā 14. janvārī.  Biedrības mērķis: veicināt maznodrošināto iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanu un dibināt kontaktus ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.