Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība „DACE”

savu darbību uzsāka 1997. gadā 14. janvārī. 


Biedrības mērķis: veicināt maznodrošināto iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanu un dibināt kontaktus ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs. 

 

Palīdzības sniegšana mazaizsargāto grupu cilvēkiem, mazturīgām, daudzbērnu ģimenēm, trūcīgajiem, pensionāriem, bezdarbniekiem, vecākiem, kuri bērnus audzina vieni paši,  bāreņiem un invalīdiem.


Galvenie darbības virzieni: Izpildinstitūcija: 

Valdes priekšsēdētāja Dace Dimitrijeva 

Valdes locekle Ērika Krūkle

Valdes locekle Ilze Puriņa 


Reģistrācijas Nr. 50008017261   

Sabiedriskā labuma statusa Nr. 157
 

Sabiedriskā labuma statuss