Jaunākie paveiktie darbi

Pārtikas pakas

EIROPAS ATBALSTA FONDS VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība “Dace” un Sabiedrības Integrācijas Fonds ir parakstījuši līgumu Nr. 2017.FEAD/PO.03/05, par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu.

Informācija

Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība „DACE” savu darbību uzsāka 1997. gadā 14. janvārī.  Biedrības mērķis: veicināt maznodrošināto iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanu un dibināt kontaktus ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs.